Trafikbrott hot mot allmän ordning?

Hej,

Jag har varit gift med svensk medborgare i två år.

Först fick jag tidsbegränsad uppehållstilstånd för ungefär två år sedan.

Nu är det dags att få PUT.

Under min vistelse i sverige begick jag ett brott- olovlig körning vid tre tillfälle.

Påföljden var 60 dagsböter.

Kan det hända att jag ansöker om att förlänga mitt tillstånd och får tidbegränsad tillstånd eller inget tilstånd alls på grund att jag begick ett brott?

Enligt 17:a UtlL uppehållstillstånd för vägras om utlänningen utgör ett hot mot allmänhet ordning och säkerhet. Handlar trafikbrottlagar om "allmänhet ordning?"

Tack!!!

Lawline svarar

Hej och tack för Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du säger kan uppehållstillstånd vägras i enlighet med 17a § 3p Utlänningslagen (2005:716) om du anses utgöra ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Detta rekvisit har en gemenskapsrättslig innebörd och får därmed inte tolkas på nationell nivå. Av rådets direktiv 64/221/EEG om samordningen av särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning och säkerhet följer att tillämpning av bestämmelsen endast ska grunda sig på den berörda personens eget uppförande.

I en bilaga till direktivet anges att saker som kan hota den allmänna ordningen eller säkerheten bl.a. kan vara narkotikamissbruk, djupgående mental störning och uppenbara tillstånd av psykos med upphetsning, delirium, hallucinationer eller förvirring.

Av senare rättspraxis kan utläsas att krav för när allmän ordning kan åberopas gentemot enskilda har höjts. Inskränkningar måste vara proportionerliga och ytterst nödvändiga för att värna om det demokratiska samhällets intressen.

Utöver den störning av ordningen i samhället som varje lagöverträdelse innebär bör det också föreligga ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen.Tillämpningen av vägransgrunder är med andra ord ganska restriktiv.

Det framgår visserligen inte av din fråga varför din körning varit olovlig. Om det har koppling till narkotikamissbruk eller liknande går en tillämpning av 17 a § inte att utesluta, men om det endast varit fråga om lindriga fortkörningar är risken såklart desto mindre.

Det finns alltså ingen helt klar praxis på området och det är svårt att ge svar på din fråga utan vetskap om närmare omständigheter, men hoppas du fått svar på din fråga!

MvhNina ErlandssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000