Träffa barnet med kort varsel vid gemensam vårdnad

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA
Mitt ex/pappan till mitt barn förhindrar att jag o min son kan träffas. Vi har delad vårdnad.Jag blev riktigt sjuk för lite mer än ett år sen. Jag har kämpat hårt i vården för att bli utredd o få rätt hjälp. Har felbehandlats i vården o blivit utsatt för flera vårdskador som förvärrat mitt tillstånd avsevärt. Har kämpat lika hårt för att mitt barns o min relation ska fungera så bra som möjligt trots att jag varit o är så sjuk. Har försökt samarbeta med pappan/mitt ex gällande detta eftersom vi har delad vårdnad. Men han motarbetar istället. Jag har gjort allt för att få pappan visa förståelse och flexibilitet eftersom jag är sjuk. Vi bor bara ett stenkast ifrån varandra. Det borde vara enkelt löst att jag o mitt barn ska kunna träffas när mitt hälsotillstånd tillåter. Mitt barn behöver mig o jag behöver honom. Men när pappan motarbetar glider jag o mitt barn bara längre ifrån varandra. Jag kämpar samtidigt mot min sjukdom o för rätt vård. Det är otroligt svårt.Jag vill träffa mitt barn o vara delaktig i hans liv trots att jag är sjuk. Jag kan dock inte ha mitt barn boende hos mig varannan vecka längre pga sjukdomen. Vi har haft varannan vecka i vanliga fall. Sonen är därför hos pappan trots delad vårdnad. Pappan svarar inte när jag ringer gällande sonen. Han åker bort med sonen på helgerna då jag har lite mer kraft och kan träffa mitt barn. Han meddelar inte mig om att han åker bort med min son. Han delger ingen info om mitt barn. Han blockar ut mig.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med, barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken)

Det mest praktiska för att du ska få ut din umgängesrätt är att ha umgänget fastställt, då måste pappan låta dig träffa din son för att inte göra sig skyldig till umgängessabotage. Det är möjligt att enbart få ett umgänge fastställt under helgerna. Umgänget kan även ske på andra sätt än fysiska träffar, till exempel samtal via Skype eller liknande. Du måste alltså inte träffa din son fysiskt om det inte fungerar på grund av din sjukdom, samtidigt kan du fortfarande ha en kontakt med barnet. Umgänget kan fastställas antingen genom att ni ingår ett skriftligt avtal som efter godkännande av socialnämnden får samma rättsverkan som en dom, eller så vänder du dig till rätten för att få umgänget fastställt (6 kap. 15 a § föräldrabalken).

Är det inte möjligt att få ett umgänge fastställt eller ha ett växelvis boende på grund av din sjukdom blir det svårare att spontant "kräva" att få träffa sonen specifika dagar med kort varsel. För att få samarbetet att fungera bättre mellan dig och pappan kan du pröva att vända dig till familjerätten i din kommun för att via samarbetssamtal få hjälp att komma överens i frågan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?