Tolkningsfråga om EU-lagstiftning

Hej!

Enligt EU-lagstiftningen, artikel 27, punkt 6 ska "Den behöriga institutionen ska under alla omständigheter ha rätt att kräva att den försäkrade personen undersöks av en läkare som institutionen själv har valt."

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0987

Detta borde betyda att exemplevis Försäkringskassan har skyldighet att bistå den försäkrade med en av dem utsedd undersökande läkare (inte bara en läkare som går igenom intyg), om de underkänner de behandlande läkarnas intyg.

Stämmer min tolkning? Om inte, varför?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

EU- förordningens artikel 27 punkt 6 innebär att den behöriga institutionen alltid har rätt att kräva att den försäkrade personer undersöks av en läkare som institutionen själv har valt. Det är alltså en rättighet som hör till en institution, och följaktligen blir det en skyldighet gentemot den enskilde personen att genomgå undersökningen för att kunna få ta del av försäkringen. Det är alltså ingen skyldighet från institutionens sida att bistå en försäkrad med en undersökande läkare, utan det är upp till institutionen själv att avgöra när de finner det nödvändigt med en sådan undersökning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda TesfamariamRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo