Tolkning och uppsägning av ett avtal om förvaring och vård av hund

2016-06-16 i Avtal
FRÅGA
Hej, min hund började på hunddagis och chefen där sa då att om vi märker i tidigt stadie att det ej fungerar så är det ingen uppsägningstid. Min hund har gått på dagis i 1,5 månad och jag vill säga upp dagis platsen för att det ej fungerar då han kissar och bajsar inne och är stressad där. Hon säger då att det är en uppsägningstid på 3 månader fast vi kom överens om att det ej skulle vara någon om det inte fungerade. Dessutom har han fått noskvalster på hunddagiset och kan ej vara där under behandlingstiden på 1,5 månad. Vad gäller? Då hon sa en sak innan och nu ändrar hon sig?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Är villkoret om att kunna säga upp direkt en del av avtalet?

Vilken betydelse som uttalandet från hunddagisets chef har för ditt avtal beror på omständigheterna i just ditt fall. Därför kan jag tyvärr inte ge dig några säkra svar.

Som jag förstår det kom chefens uttalande i samband med att du slöt ditt avtal med hunddagiset. Då skulle du kunna göra gällande att det hon sade utgör ett villkor i ert avtal. Om det också finns ett skriftligt kontrakt som utgör en del av ert avtal kan det dock vara bra att undersöka så att chefens uttalande och de skriftliga villkoren inte är motstridiga.

Om chefens uttalande kom efter att du slöt avtal med hunddagiset kan det dock vara så att det inte är en del av ert avtal. Möjligen kan du hävda att ni i efterhand ändrade avtalet.

Hur ska villkoret förstås?

Även om villkoret dock är en del av avtalet råder jag dig att fundera över hur ”tidigt stadie” ska förstås. Det är inte självklart att en och en halv månad skulle vara ”tidigt” enligt villkoret. Ett sätt som du skulle kunna försöka använda för att lista ut om en och en halv månad faller in under villkoret är att betrakta det utifrån t.ex. följande omständigheter:

1. Hade ni ett gemensamt syfte med villkoret?

2. Hur såg förhållande ut före ni slöt avtalet? Hade ni några förhandlingar där ni sade något mer bestämt om villkoret?

3. Om du inte kan komma fram till en exakt tolkning, är det hunddagiset fel att villkoret är oklart?

Om ditt avtal med hunddagiset var tänkt att vara under en längre tid (t.ex. ett år) skulle du kanske kunna hävda att en och en halv månad in i avtalet fortfarande är i ett ”tidigt stade”. Det är dock inte säkert att du skulle kunna nå framgång med ett sådant argument.

Vad gäller om villkoret inte är en del av avtalet?

När det gäller ett avtal av ditt slag, som innefattar förvaring och vård av levande djur, saknas uttrycklig lagreglering. Därför gäller uppsägningstiden på tre månader om den är en del av ditt avtal med hunddagiset.

Om villkoret om uppsägningstid på tre månader inte är en del av ditt avtal är det osäkert vad som gäller, då det som sagt saknas uttrycklig reglering. Det kan vara någonstans mellan omedelbart och tre månader, om man jämför med befintliga lagar och rättsfall som t.ex. 21 § konsumenttjänstlagen (1985:716), 33 § kommissionslagen (2009:865), 24 § lagen (1991:351) om handelsagentur, 12 kap. 3–5 §§ jordabalken (1970:994), rättsfallet NJA 2009 s. 672, etc. Inga av dessa är direkt tillämpliga i ditt fall, varför det bara går att göra försiktiga jämförelser med dem.

Vad händer då om hunddagiset bryter mot avtalet?

Om hunddagiset vägrar att acceptera en uppsägning från dig som är förenlig med ert avtal, genom att t.ex. vägra låta dig få din hund, begår hunddagiset ett kontraktsbrott. Det som ligger närmast till hands för dig då är att stämma hunddagiset, om det vägrar att ge sig efter att du har försökt att förhandla med det. Före du över huvud taget stämmer någon bör du dock tänka över saken flera gånger, då det kan vara dyrt att processa i domstol.

Behöver du vidare rådgivning för att stämma hunddagiset, rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Det kan du göra HÄR.

Sammanfattning

Om villkoret om omedelbar uppsägning är en del i avtalet gäller det, men du måste ändå ta reda på om det är tillämpligt i ditt fall. Om villkoret inte är en del av ditt avtal gäller uppsägningstiden på tre månader, om det villkoret är en del av ditt avtal. Om uppsägningstiden på tre månader inte är en del av ditt avtal är det osäkert vad som gäller. Om hunddagiset begår kontraktsbrott genom att vägra godta en avtalsenlig uppsägning från dig, och det inte går att förhandla om saken, återstår det för dig att stämma hunddagiset.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med att säga upp ditt avtal är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1379)
2020-11-29 Kan jag bli betalningsskyldig om någon annan köpt varor till mig?
2020-11-25 Gym, medlemsavtal och dopning
2020-11-22 Hur ska villkoren i försäkringsavtal för barnförsäkring tolkas?
2020-11-21 Vad händer om köpare och säljare har olika avtalsinnehåll?

Alla besvarade frågor (86590)