Tolkning och godkännande av testamente

2019-08-30 i Testamente
FRÅGA
Hej jag ha en undran om vad det betyder som jag skriver här snart. Det e så att min pappa gått bort och jag ha fått hemskickat deras testamente då pappa var omgift. det stå att de vill sitta i orubbat bo men om tex jag ta ut min laglott så få jag ingenting när min pappas fru gå bort. och sen stå det så här:"Allt vad envar erhåller i arv eller på grund av testamente efter oss, liksom avkastningen därav, skall utgöra mottagarens enskilda egendom, dock med rätt att genom äktenskapförord förordna annorlunda. Bestämmelserna i lagen om sambons gemensamma hem angående bodelning, övertaganderärr och samtycke till överlåtelse, pantsättning och uthyrning skall inte gälla beträffande egendomen eller egendom som trätt i dess ställe".Vad betyder detta? Och sen står det att jag ska skriva på för godkännande av testamente men det betyder väl då att jag INTE vill ta ut min laglott utan låter henne sitta i orubbat bo?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!.

Om enskild egendom

Vad som är enskild egendom klarställs i 7 kap 2 § äktenskapsbalken. I ditt fall innebär det att den andel du får i arvet, vilket verkar vara din laglott, är din enskilda egendom. Detta betyder att i det fall du är gift eller någon gång gifter dig så kan din make inte få ta del av just dessa pengar vid potentiell skilsmässa eller utmätning. I annat fall är utgångspunkten i ett äktenskap att allt ägs tillsammans som giftorättsgods, men dessa pengar tillhör alltså bara dig (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Testamentet ger dig dock möjlighet att, om du vill, upprätta ett äktenskapsförord tillsammans med din make där du klargör att du ändå vill dela på pengarna.

Citatets sista mening betyder helt enkelt att i fall av sambo så gäller inte potentiella regler om när båda ska ha rätt till arvet, utan det kommer alltid att stå som enskild egendom fram tills ett äktenskap och äktenskapsförord upprättats som hävdar motsatsen.

Ska du skriva på testamentet?

Jag tolkar din fråga som att du vill ha ut din laglott. Ur frågan framgår inte hur den sista delen av testamentet är utformad. Det låter dock som att du kommer behöva påkalla jämkning av testamentet för att få dina pengar (7 kap 3 § ärvdabalken). Du ska i så fall inte godkänna det.

Begäran om jämkning innebär att du säger till testamentstagaren, i detta fallet din fars fru, att du vill få ut din laglott. Du har sex månader på dig från det att du blivit delgiven testamentet. Efter dessa månader förlorar du rätten att jämka och kräva ut din laglott (7 kap 3 § 3 stycket ärvdabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2346)
2020-01-20 Syskons arv och testamente
2020-01-19 Går det att göra ett barn arvslös?
2020-01-17 Hur mycket har min styvfars barnbarn rätt till i arv om jag enligt testamente ska få allt?
2020-01-17 När kan arv utmätas för arvtagarens skulder?

Alla besvarade frågor (76421)