Tolkning och eventuellt jämkning av testamente för utfående av laglott

2017-12-23 i Laglott
FRÅGA
Hur fördelas arvet till barnbarnen vid Farfars död.En sammanboende far med ett barn med två barnbarn har skrivit ett testament där han önskar fördela sitt arv 50% till sin sambo ( ej barnets mor ) och ge sonen sin laglott samt resterande till sina barnbarn ( omnämnda med namn) Eftersom sonens arvslott är 100% men testamentet ger 50% till sambon kan sonen kräva sin laglott vilket är 50% detta innebär att inget finns kvar till de två omnämnda barnbarnen. Hur fördelas då arvet i bodelningen ? Måste sonen begära jämkning av testamentet för att få sina 50% ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan som du ställt aktualiserar främst ärvdabalken (ÄB). Jag ska inleda med att beskriva rättsläget för att sedan tillämpa reglerna på ditt fall, så att vi ser vad som bör gälla i din situation.

Det stämmer det du säger, att laglotten utgör halva arvslotten (ÄB 7:1). Eftersom att farfadern endast har ett barn blir laglotten alltså 50% av kvarlåtenskapen. För att ett barn ska utfå sin laglott trots att ett testamente inkräktar på laglotten krävs, som du förstått, att barnet begär jämkning av testamentet (ÄB 7:3). I detta fall verkar det däremot inte som att testamentet inkräktar på laglotten, eftersom att barnet kan utfå sin laglott utan att egentligen begära jämkning av testamentet. Detta får dock avgöras med en testamentstolkning.

Som jag ser det är det alltså upp till hur testamentet tolkas. Testamentet kan tolkas så att farfadern velat ge 50% av sin egendom till sin sambo och laglotten, som ju också utgör 50%, till sitt barn. Detta innebär att ingenting finns kvar för barnbarnen, eftersom att de enligt testamentet ska få "resten", som i detta fall inte är någonting. Trots att detta kan bero på ett överseende eller missförstånd av farfadern är det svårt att tolka testamentet på annat sätt eftersom det är ordalydelsen som är viktigast, såvida man inte kan bevisa att han menade något annat när han skrev som han skrev.

Ett exempel
Det skulle kunna gå att tolka testamentet på annat sätt, men i så fall krävs det något mer än vad du beskrivit. Om farfadern till exempel hade skrivit såhär: "Min sambo ska få 50% av min kvarlåtenskap, och min son ska utfå sin laglott om 25% [alltså att farfadern uttryckligen missförstått laglottens storlek] och barnbarnen ska få dela på de resterande 25% av min kvarlåtenskap". Detta skulle innebära att testamentet tydligt inkräktar på laglotten. Vilket innebär att sonen i sådant fall skulle kunna jämka testamentet på så sätt att man tar från de inkräktande delarna för att tillgodose laglotten. Det skulle se ut som följande.

Enligt mitt ovan påhittade testamente saknas då 25% för att laglotten ska bli totalt 50% av kvarlåtenskapen. I så fall ska man ta proportionerligt från de andra testamentstagarna. Då får man göra såhär:

Sambons andel, 50% multipliceras med 1/3 = ~ 16.6. Då tar man 50 – 16.6 = 33.4. Då är sambons nya andel 33.4%.

Barnbarnens andel, 25% multipliceras med 1/3 = ~ 8.3. Då tar man 25 – 8.3 = 16.7. Då är barnbarnens nya andel 16.7%.

Sedan tar man de andelarna som blev kvar och lägger på laglottsanspråket: 25 + 8.3 + 16.6 = ~ 50%. Då har sonen tillgodosetts sin laglott om 50% av kvarlåtenskapen.

Bodelningen
Bodelning kommer att ske innan kvarlåtenskapen fördelas. Kvarlåtenskapen kommer att utgöras av resultatet av bodelningen. Om bodelningens resultat blir att din farfars dödsbo får 50% av det som ingått i bodelningen, så kommer denna egendom att tillsammans med hans enskilda egendom att utgöra hans totala kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap är den som ska ärvas.

Sammanfattning
Eftersom att det verkar vara ganska lätt att tolka testamentet ifråga så att sambon får 50% och sonen 50% (och barnbarnen 0%) innebär det att testamentet inte behöver jämkas för utkrävande av laglotten. Om det däremot skulle behövas en jämkning, för att testamentet tolkas så att inkräktande på laglotten sker, så ska laglotten tillgodoses såsom jag beskrivit ovan. Alltså genom att det tas proportionerligt från de andra andelarna, så att laglotten får 50%.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?