Tolkning avseende brottsbeskrivning i 6 kap. 10 § BrB

Jag skulle vilja ha hjälp att tolka följande lagparagraf: "Sexuellt ofredande, 6 KAP 10 § 2st brottsbalken.

[S2]Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90).

Om någon blir dömd för denna kan målsägande ha varit över 18 år, eller gäller detta endast om det är ett barn under 15 år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att straffas enligt första stycket krävs att brottsoffret är 15 år eller yngre vid brottstillfället. För brott som föreskriver högst 2 års fängelse gäller en preskriptionstid om 5 år (35 kap. 1 § 2 p BrB), således kan målsägande vara över 15 år när väl processen inleds, men brottet måste vara begånget mot brottsoffret när denne var 15 år eller yngre för att omfattas av detta stycket.

Andra stycket syftar till att träffa fler typer av handlingar som är ägnade åt att kränka en persons sexuella integritet, oavsett ålder.

Stycken i denna paragrafen agerar alltså självständigt från varandra bortsett från att båda brottsbeskrivningar nämns under samma term samt att brottet i båda avseende har samma straffvärde. Det finns inget ålderskrav i andra stycket för att det ska bli tillämpligt.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo