Tolkning avseende brottsbeskrivning i 6 kap. 10 § BrB

FRÅGA
Jag skulle vilja ha hjälp att tolka följande lagparagraf: "Sexuellt ofredande, 6 KAP 10 § 2st brottsbalken. [S2]Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90).Om någon blir dömd för denna kan målsägande ha varit över 18 år, eller gäller detta endast om det är ett barn under 15 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att straffas enligt första stycket krävs att brottsoffret är 15 år eller yngre vid brottstillfället. För brott som föreskriver högst 2 års fängelse gäller en preskriptionstid om 5 år (35 kap. 1 § 2 p BrB), således kan målsägande vara över 15 år när väl processen inleds, men brottet måste vara begånget mot brottsoffret när denne var 15 år eller yngre för att omfattas av detta stycket.

Andra stycket syftar till att träffa fler typer av handlingar som är ägnade åt att kränka en persons sexuella integritet, oavsett ålder.

Stycken i denna paragrafen agerar alltså självständigt från varandra bortsett från att båda brottsbeskrivningar nämns under samma term samt att brottet i båda avseende har samma straffvärde. Det finns inget ålderskrav i andra stycket för att det ska bli tillämpligt.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå R Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-27 14:01
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (249)
2019-09-10 Är det någonsin lagligt för en artonåring att ha sex med en fjortonåring?
2019-09-08 Var går gränsen för blottning och hur får jag någon att sluta blotta sig?
2019-09-04 Hur hittar jag äldre versioner av en lag?
2019-08-31 Vilken preskriptionstid gäller vid sexuellt tvång?

Alla besvarade frågor (72865)