Tolkning avseende brottsbeskrivning i 6 kap. 10 § BrB

FRÅGA
Jag skulle vilja ha hjälp att tolka följande lagparagraf: "Sexuellt ofredande, 6 KAP 10 § 2st brottsbalken. [S2]Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90).Om någon blir dömd för denna kan målsägande ha varit över 18 år, eller gäller detta endast om det är ett barn under 15 år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att straffas enligt första stycket krävs att brottsoffret är 15 år eller yngre vid brottstillfället. För brott som föreskriver högst 2 års fängelse gäller en preskriptionstid om 5 år (35 kap. 1 § 2 p BrB), således kan målsägande vara över 15 år när väl processen inleds, men brottet måste vara begånget mot brottsoffret när denne var 15 år eller yngre för att omfattas av detta stycket.

Andra stycket syftar till att träffa fler typer av handlingar som är ägnade åt att kränka en persons sexuella integritet, oavsett ålder.

Stycken i denna paragrafen agerar alltså självständigt från varandra bortsett från att båda brottsbeskrivningar nämns under samma term samt att brottet i båda avseende har samma straffvärde. Det finns inget ålderskrav i andra stycket för att det ska bli tillämpligt.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (311)
2020-06-30 Straffbart att skicka nakenbilder?
2020-06-27 Kan en kvinna som haft sex med en drogpåverkad man dömas för våldtäkt av den nya samtyckeslagen?
2020-06-17 Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?
2020-06-16 Påföljd vid sexuellt ofredande

Alla besvarade frågor (81730)