Tolkning av testamente när testatorn inte angivit hur mycket som ska tillfalla varje person

2020-03-14 i Testamente
FRÅGA
Hej?Om någon har skrivit ett testamente där det endast står att 2 personer ska ärva.Men inte hur det ska fördelas. Blir det hälften var eller hur blir det?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Ett testamente ska tolkas så det kan antas överensstämma med testatorns vilja

Om ett testamente är oklart, och det inte framgår direkt vad testatorn avsåg med det, ska en tolkning göras av testamentet. Utgångspunkten är då att testamentet ska tolkas i enlighet med vad som kan antas överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § ärvdabalken).


Om kvarlåtenskap ska tillfalla två personer bör de dela lika, om inget annat framgår

Den rimligaste tolkningen bör vara att, om testatorn har angivit att flera personer ska ärva denne, men inte med hur stora andelar, ska arvet delas lika mellan arvtagarna. Så bör vara fallet så länge det inte finns annat som talar för motsatsen.

Jag vill också tillägga att principen endast gäller, såvida det inte finns någon annan som är berättigad till laglott, d.v.s. om arvlåtaren har egna barn. I sådant fall har den eller de personerna rätt till sin laglott, och de resterande personerna får dela lika på det som blir kvar därefter.


Sammanfattning

Testamenten ska tolkas så det överensstämmer bäst med testatorns vilja. Det troligaste är att testatorn avsåg att personerna skulle dela lika. De ska därför få hälften var.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2594)
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?
2020-09-14 Hur ändrar jag mitt testamente?

Alla besvarade frågor (84171)