Tolkning av testamente när testamentstagare avlider före testator

2016-01-25 i Testamente
FRÅGA
Testamenterar utan egna arvsberättigade testamenterar hela sin egendom till två olika personer att dela på. Den ena personen avlider före testamentatorn. Testamentet har inte ändrats när testamentatorn själv dör. Hur fördelas kvarlåtenskapen i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om en testamentstagare avlider innan testator måste man försöka tolka testamentet i enlighet med vad man tror är testators vilja, se 11 kap. 1 § ärvdabalken (här).

I fall som ovanstående, när det inte rör ett specifikt objekt utan testator vill att flera personer ska dela lika på kvarlåtenskapen kan testators vilja tolkas som att testator vill att testamentstagaren som lever ska ärva i den bortgångna testamentstagarens ställe. Alltså kan arvet i så fall tilldelas den levande testamentstagaren.

Det finns en presumtionsregel i 11 kap. 6 § ärvdabalken (här) som reglerar fall då testamentstagaren har arvsrätt även vid avsaknad av testamente. Då presumeras att testator velat att avkomlingarna (barn) hade ärvt i testamentstagarens ställe. Den här presumtionen är dock inte tillämplig i fallet då testator inte har några arvsberättigade.

Sammanfattningsvis kommer alltså en tolkning att ske utifrån testators vilja. Här är presumtionsregeln inte tillämplig och om inte går att tolka testators vilja kommer en arvsfördelning istället att ske i enlighet med den lagreglerade arvsfördelningen. Eftersom testator inte har några arvsberättigade kommer kvarlåtenskapen att tilldelas allmänna arvsfonden, 5 kap. 1 § ärvdabalken (här).

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2636)
2020-10-22 Testamente vid demens.
2020-10-20 Vad som får testamenteras bort samt klander av testamente
2020-10-20 Vem ärver när testamente finns?
2020-10-19 Kopia av ett testamente - är det giltigt?

Alla besvarade frågor (85243)