Tolkning av testamente - avliden testamentstagare

2015-12-16 i Testamente
FRÅGA
Min far hade en särbo som har testamenterat halva sin förmögenhet till min far. Den andra halvan tillfaller hennes son. Det ska finnas enligt uppgift finnas ett testamente som reglerar detta och som ska vara bevittnat. Nu har min far avlidit och särbon har då meddelat att min fars del i testamentet tillfaller mig när särbon går bort. Min fråga är om jag som enda arvinge till min far automatiskt får hans del när särbon går bort. Eller om detta måste antecknas i testamentet för att jag ska få denna del? Jag vet inte om detta är gjort, men jag har förstått att särbon inte vill att hennes son ska få hela arvet eftersom de inte har någon som helst kontakt sedan många år tillbaka. Det är jag som alltid tagit hand om särbon.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om ett testamente inte kan verkställas, exempelvis för att en testamentstagare har dött, skall man trots detta försöka följa testamentet. Detta sker genom att man ger testamentet den tolkning som kan "antagas överensstämma med testators vilja" (se 11:1 Ärvdabalken). Om det inte står i testamentet att du skall ärva i andra hand om din far avlidit är det i och för sig svårt att läsa in en tolkning där du skall ärva hans del, och det finns heller ingenting i lagen som gör att det automatiskt blir på det sättet. Om du och särbon dock har en "föräldraliknande" och nära relation är det möjligt att man på grund av detta och vad särbon har sagt kan göra en sådan tolkning att du i andra hand skall ärva vad din far skulle ha ärvt. Utan mer information och utan att känna till exakt hur testamentet är formulerat är det tyvärr svårt att göra en närmare bedömning, men förmodligen kan inte yttrandena duga för att så att säga sätta in dig som ny testamentstagare.

För säkerhets skull vore det därför bäst att särbon upprättade ett nytt testamente där det tydligt stadgades att du skulle ärva den hälft sonen inte skall ärva.

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86672)