Tolkning av testamente

2015-11-04 i Testamente
FRÅGA
I ett testamente står: "Vid den sist avlidne makens död skall kvarlåtenskapen fördelas så att våra bröstarvingar I J och A-M J erhåller en tredjedel vardera samt att den sista tredjedelen av kvarlåtenskapen fördelas så att hälften tillfaller vardera grenen till lika fördelning mellan samtliga våra barnbarn."Nu har den sista maken avlidit. Det finns sex barnbarn, I J har fyra barn och A-M J har två barn. Skall kvarlåtenskapen fördelas så att I J:s barn får vardera 1/3*1/2*1/4 och A-M J:s barn får vardera 1/3*1/2*1/2? Eller ska den fördelas så att samtliga barnbarn får 1/3*1/6 ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår att du undrar vad som gäller i detta fall eftersom formuleringen av testamentet är motsägelsefull. Jag kan tyvärr inte ge dig något definitivt svar men en ledning är att det i Ärvdabalkens 11:e kapitel (som du hittar här) finns reglerat hur testamenten ska tolkas. Där stadgas att tolkningen ska stämma överens med testatorns (alltså den avlidnes) antagliga vilja. Den är såklart svår att utreda men till exempel skulle vittnen till testamentet kunna kontaktas för att kontrollera om de vet vad testatorn menade.

Min egna reflektion är att en bokstavstrogen läsning leder till en fördelning enligt ditt alternativ 1 men att det känns rimligare att anta att testatorn önskade en helt jämn fördelning mellan alla barnbarn och att ditt andra alternativ således ska tillämpas. Kanske fanns det bara två barnbarn på varje sida när testamentet skrevs så att den nuvarande situationen inte var aktuell just då?

Lycka till!

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85283)