Tolkning av testamente

2018-11-15 i Testamente
FRÅGA
Vad betyder; "Vid min bortgång, vill jag....att min andel av bostadsrätten belägen.....ska tillfalla xxxx...med fri förfoganderätt. fri förfoganderätt innebär att xxx äger rätt att under sin livstid förfoga över tillgångarna såsom xxx önskar, men xxx äger inte testamentariskt förfoga över den andelen som härrör från mig. "Det är min önskan att förordnade ovan ska respekteras av mina bröstarvingar och att de ska avsäga sig sin laglott i den mån det krävs för att möjliggöra ovanstående. Om laglott ändå krävs ut vid min bortgång så förfaller rätten till efterarv.Resterande arvslott tillfaller därvid övriga arvingar"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om testamente blir Ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Vad fri förfoganderätt innebär framgår inte uttryckligen i lag mer än vad som sägs i 3 kap. 2 § 1 st. ÄB om att det som den efterlevande maken inte genom testamente får bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar. Även om 3 kap. 2 § ÄB tar sikte på make gäller samma för fri förfoganderätt även om testamentstagaren, alltså den som får bostadsrätten, är make eller inte. Det framgår inte av din fråga vem testamentet är ställt till men vanligaste anledning av ett sådant testamente är att det är ställt till förmån av en sambo då sambos inte ärver av varandra.

Vad som sägs i andra stycken om vad fri förfoganderätt innebär är också exakt vad som fri förfoganderätt per definition innebär. Alltså att den som får bostadsrätten får använda den hur den vill förutom att testamentera bort. Den andel som bostadsrätten sedan utgjort av den avlidnes hela kvarlåtenskap, ska sedan tillfalla bröstarvingarna som efterarv.

Tredje stycket som berör laglott följer av 7 kap. ÄB. Enligt 7 kap. 1 § ÄB framgår att laglotten är hälften av vad arvslotten är, och arvslotten är hela den andel som en arvinge ska ärva av den avlidne. Det som framgår av texten i testamentet är egentligen bara vad som gäller enligt lag, alltså att bröstarvinge (oftast den avlidnes barn) har rätt att alltid få ut sin laglott, vilket följer av 7 kap. 5 § ÄB.

Skulle bröstarvingarna kräva ut sin laglott har de enligt testamentet försakat sin rätt att få ut den andra hälften som arvslotten utgörs av.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2137)
2019-05-14 Får man ändra annans testamente?
2019-05-13 Kan jag göra mitt halvsyskon arvlöst?
2019-05-09 Måste ett testamente delges för att vinna laga kraft?
2019-05-09 Testamentstolkning, fri förfoganderätt

Alla besvarade frågor (69128)