Tolkning av testamente

I ett testamente står "... att den efterlevande ska ha all min kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges laglott. Efter bådas frånfälle ska kvarlåtenskapen fördelas enligt lag."

Då det finns både gemensamt barn och särkullbarn undrar jag hur fördelningen av arvet blir nu och respektive efter bådas frånfälle. Kommer det gemensamma barnet ensam ärva sedan eller har särkullbarnet någon rätt till efterarv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan det gemensamma barnet och särkullbarnet enligt testamentet.

Jag tolkar testamentet så att det gemensamma barnet och särkullbarnet båda ska få ut sina laglotter, häften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB), efter den först avlidne makens död. Efter den efterlevande makens död ska båda det gemensamma barnet och särkullbarnet dela på det som finns kvar, och alltså få ut resten av deras arv.

Det är dock svårt att tolka ett testamente om man inte har det framför sig. Därför rekommenderar jag att du låter en av våra jurister titta på testamentet åt dig, för säkerhets skull.

Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta, och kan titta på testamentet i sin helhet för en komplett tolkning, kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin

Sanna WetterinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning