Tolkning av testamente

2016-11-15 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo håller på att gå igenom ett testamente gällande vår bostadsrätt om någon mot förmodan skulle gå bort. Vi skulle vilja ha lite hjälp med att förtydliga vissa stycken i det. § 2För det fall jag, xxx, avlider först skall min andel i vår gemensamma bostad tillfalla yyy med fri förfoganderätt. Resterande andel av min kvarlåtenskap skall fördelas mellan mina arvingar enligt lag."Efter jämväl xxx bortgång skall min andel i kvarlåtenskapen efter honom fördelas mellan mina arvingar enligt lag. "Fråga 1:Vad exakt menas med det som står inom " "?§ 3"Vad våra ovannämnda arvtagare kan komma att erhålla i arv eller testamente efter oss skall utgöra deras enskilda egendom. Även all avkastning av sådan egendom liksom allt vad som kan komma att träda istället för sådan egendom skall utgöra enskild egendom. Den enskilda egendomen skall ej kunna göras till föremål för övertaganderätt vid bodelning eller på annat sätt frånhändas våra bröstarvingar i samband med bodelning eller separation. "Fråga 2:Vad exakt menas med hela stycke 3 (det inom " ")?Hemskt tacksam för all hjälp.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fråga 1

"Efter jämväl xxx bortgång skall min andel i kvarlåtenskapen efter honom fördelas mellan mina arvingar…

Jag tolkar stycket som att den andel av bostadsrätten som tillföll din sambo efter din död kommer att fördelas på dina arvingar efter din sambos död. Äger du t.ex. halva bostadsrätten kommer dina arvingar att ha rätt till halva bostadsrättens värde efter din sambos död.

...enligt lag."

Fördelningen av din andel av bostadsrätten kommer att ske enligt reglerna i Ärvdabalken (ÄB) (här). Har du t.ex. barn kommer de att ärva först med rätt till lika lott (ÄB 2:1 här). Har du inga barn är det istället dina föräldrar som har rätt att ärva först (ÄB 2:2 här), osv.

Fråga 2

"Vad våra ovannämnda arvtagare kan komma att erhålla i arv eller testamente efter oss skall utgöra deras enskilda egendom...

Att egendom är enskild innebär att egendomen inte kommer att ingå i en bodelning. I en bodelning med anledning av att ett äktenskap upplöses sker en fördelning av makarnas giftorättsgods, d.v.s. sådan egendom som inte utgör enskild egendom. Detta framkommer av äktenskapsbalken 7:1 (här). Då ett samboförhållande upphör ska en sambobodelning ske. I denna fördelas istället samboegendom, d.v.s. gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning och som inte utgör enskild egendom. Detta framkommer av sambolagen 3 § (här). Av äktenskapsbalken 7:2 (här) samt sambolagen 4 § 2 p (här) framkommer att egendom är enskild om make/sambo fått den genom testamente med villkor att egendomen ska vara makens/sambons enskilda.

Då du i ditt testamente föreskriver att egendomen ska utgöra arvingarnas enskilda kommer den därmed inte att ingå i en bodelning.

all avkastning av sådan egendom (...) skall utgöra enskild egendom.

Avkastning från enskild egendom är t.ex. aktieutdelning. Sådan ska i normalfallet utgöra giftorättsgods och därmed ingå i en bodelning. Så blir dock inte ditt fall då du nu i testamentet föreskrivit annat.

...allt vad som kan komma att träda istället för sådan egendom skall utgöra enskild egendom.

Här menas t.ex. fallet då arvtagaren ärver pengar som den sedan köper ett piano för. Pianot ska då utgöra enskild egendom och undantas en bodelning.

__________________________________________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du fortfarande att formuleringarna i testamentet är oklara är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänliga hälsningar,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2728)
2021-01-23 Kan testamente skrivas för att skydda en sommarstuga?
2021-01-23 När är arv ett legat?
2021-01-22 Kan man överlåta ett testamente mot ersättning?
2021-01-22 Vem eller vilka ska delges ett testamente?

Alla besvarade frågor (88385)