Tolkning av sambolagen

FRÅGA
hur tolkar man sambolagen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga fråga är väldigt bred och därför kommer jag svara översiktligt vad sambolagen innebär samt när man räknas som sambor.

För att man ska anses vara sambor så krävs det att man;

1. Stadigvarande bor tillsammans – detta innebär att man har en avsikt att samboförhållandet ska fortsätta framöver och att man inte har någon förutsett slutpunkt i samboendet. En utgångspunkt brukar man säga att man ska ha sammanlevt i 6 månader för att kvalificera sig som sambor. Denna 6-månadersgräns är dock lätt att komma runt och i många fall räknas man vara sambor från dag 1, detta t.ex. om man har köpt bostaden tillsammans.

2. Lever i ett parförhållande – bedömningen av detta utgår från den känslomässiga relationen.

3. Har ett gemensamt hushåll – detta innebär att man ska ha ett ekonomiskt samarbete och dela på hushållsarbete samt hushållskostnader.

4. Inte är gift med varandra eller någon annan.

Det finns även vissa presumtionsregler för när man antar att man är sambor och det är om man har eller har haft barn tillsammans och även om man är folkbokförda på samma adress. Folkbokföringspresumtionen kan vara problematisk om man bor tillsammans med en kompis utan att man har ett parliknande förhållande. Rättsläget här är lite oklart och vid denna bedömningen tittar man på relationen och den objektiva synvinkeln på situationen.

Separerar man och samboförhållandet upphör så ska gemensam bostad och bohag delas lika. Den egendomen som delas kallas för samboegendom. För att bostad och/eller bohag ska anses vara samboegendom så måste egendomen vara förvärvad för gemensamt bruk och användning. Man ska alltså ha haft samboförhållande för ögonen när man köpte egendomen/bostaden.

Det finns alltså en rätt till likadelning som en av sambon har förvärvat för parternas gemensamma användning – trots att den part som köpt bostad/bohag har gjort det med egna medel som fåtts/tjänats ihop innan förhållandet. Syftet med det är att parter i ett äktenskapsliknande förhållande borde ges samma värdemässiga anspråk på det gemensamt uppbyggda hemmet.

En gemensam bostad kan bestå av flera olika typer av egendom, så som fast egendom, byggnad, hyresrätt, bostadsrätt etc.

Vid en separation ska skulderna som huvudregel inte delas lika utan man ska dra skulderna på sin egen egendom som inte . En sambo får dock avräkna sin skuld från samboegendom om skulden är förenad med särskild förmånsrätt i bostaden eller bohaget som utgör samboegendom. Däremot, om någon har säkerhet i samboegendom eller om skulden är hänförlig till enskild egendom är det inte samboegendom. Att en skuld är hänförlig till enskild egendom innebär att man t.ex. har en skuld på ett billån men att den gemensamma bostaden står i säkerhet för lånet. I det fallet är alltså skulden inte gemensam.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Annars skulle jag tipsa dig att du vänder dig till info@lawline.se om du behöver hjälp med en mer specifik situation.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2758)
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?

Alla besvarade frågor (85316)