FrågaAVTALSRÄTTAvtal09/06/2016

Tolkning av konkurrensklausul

Hej,

Jag är delägare i ett litet aktiebolag som har följande konkurrensklausul:

"Ingen part får engagera sig i konkurrerande verksamhet så länge man är aktieägare och sedan två år

efteråt. Parterna får åta sig kortare uppdrag som inte är relaterat till bolagets verksamhet givet att

övriga parter godkänner det eller att uppdraget tas inom anställningen i företaget."

Min fråga är om denna konkurrensklausul är giltig även ifall vi väljer att likvidera bolaget? Dvs kan någon utav de nuvarande ägarna kräva ersättning om några av oss väljer att starta upp ett nytt bolag med liknande verksamhet?

(Bakgrunden är att bolaget inte har råd att betala ut löner och 92% av aktierna står bakom en uppgörelse där några av oss arbetar för aktier, men vi kommer inte överens om villkoren med den sista minoritetsägare som äger 8% av aktierna vilket riskerar att leda till att vi likviderar bolaget.)

Tack på förhand,

Andreas

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar främst om avtalstolkning. Ett avtal ska främst tolkas utifrån parternas gemensamma avsikt, dvs vad som var eran avsikt med avtalet. Går denna inte att utröna får främst avtalets ordalydelse tolkas. I min mening ger en tolkning av ordalydelsen följande. Likvideras bolaget torde det inte inte finnas någon verksamhet som är konkurrerande. Därmed torde vilken anställning som helst kunna tas. Klausulen är således inte ogiltig på grund av likvideringen men den kommer inte ha någon verkan, eftersom ett obefintligt företag inte kan ha konkurrenter. Vad som var er gemensamma avsikt med avtalet kan jag inte kommentera.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”