Tolkning av IAF:s föreskrifter - Beräkning av tid med avgångsvederlag

FRÅGA
Hej,Jag har en fråga avseende tolkningen av IAFFS 2016:3 11 § Tid med avgångsvederlag. Enligt §11 : 1 skall "avgångsvederlaget divideras med den sökandes genomsnittliga avtalade lön per månad". vidare står att "Om det är förmånligare för den sökande får avgångsvederlaget i stället beräknas enligt punkt 2." vilket innebär att avgångsvederlaget divideras med den sökandes faktiska genomsnittliga inkomst per månad (vilket även inkluderar regelmässigt utbetalade ersättningar som har beskattats som inkomst av tjänst). För mig är det mest förmånligt att min tid för avgångsvederlag beräknas enligt punkt 1. Jag tolkar det som att den sökande äger rätt att välja det alternativ som är mest fördelaktigt för denne. Även jurister på IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, tolkar att regeln har två alternativ och jag äger rätt att förfoga över frågan, alltså att jag kan välja det alternativ jag önskar. Hur tolkar ni föreskriften? Hade varit tacksam för ett svar.Ovisst
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Meningen "Om det är förmånligare för den sökande får avgångsvederlaget i stället beräknas enligt punkt 2" (se IAFFS 2016:3 2 kap. 11 §) borde innebära att det finns två alternativ och att det mest förmånliga för den sökande får tillämpas. Jag tolkar alltså bestämmelsen på samma sätt som du.

Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister.

Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91320)