FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/07/2017

Tolkning av hyresavtal vid uppsägning

Detta står i avtal: om hästägaren av annan anledning vill häva avtalet före avtalsperiodens utgång, utan iaktagande av överenskommen uppsägningstid ska hen till uppstallningsvärden erlägga en ersättning som motsvarar hälften av det ersättningsbelopp som eljest skulle ha utgått för kvarvarande avtalsperiod

Menas det med att om jag flyttar min häst en månad innan uppsägningstiden gått ut att jag bara ska betala hälften av full stallhyra?

Lawline svarar

Hej du har uppfattat det helt korrekt!

Det ska tolkas på följande vis: Om du häver avtalet utan att tar hänsyn till uppsägningstiden, dvs du säger upp avtalet och sen använder du dig inte av det mer, blir du skyldig att betala halva det kvarvarande belopp du har kvar att betala. Därmed rekommenderar jag dig att säga upp avtalet i samband med att avtalstiden för kontraktet löper ut.

När det gäller uppstallning av häst blir första frågan vilket lagrum som är tillämpligt. Den lag som många tror skall tillämpas är konsumenttjänstlagen, men det finns ett undantag i lagens 1 § 3 p KtjL som säger att den inte gäller för förvaring av levande djur. Detta undantag gör att man i stället hamnar i att tolka det avtal som hästägare och stallägare träffat när stallägaren tog emot hästen.

Visar det sig att ställsägaren skrivit ett oskäligt hårt avtal kan det med hjälp av avtalslagens regler jämkas. Man får då titta kring omständigheterna. Dock så kan jag inte se något oskäligt med avtalet och gör man analogier (kan ej direkt tillämpas med hjälp av lagen men som vägledning) till 12 kap Jordabalkenoch Sedan den 1 februari 2013 reglerar lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Torde ersättningsbeloppet vara skäligt.

Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Den månaden du säger upp kontraktet räknas alltså inte. Du kan alltså säga upp avtalet när som helst i månaden, men uppsägningstiden börjar normalt inte löpa förrän vid nästkommande månadsskifte. Och enligt ert avtal får man då betala ett halvt ersättningsbelopp vilket får anses skäligt.

Hoppas det var svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”