Tolkning av försäkringsvillkor samt slitande av tvist angående detta

2017-09-01 i Avtal
FRÅGA
Hej. Har kommit i en mycket märklig situation, Är lantbrukare o driver även åkeri o maskinstation. Råkade -år 13 ut för 2 mordbränder på en månads tid. Totalförstörde verkstad lager mm. yta över 1000m2. Första branden som var i april är i stort sätt slutreglerad, ca 1,5 miljoner. Brand 2 som var i maj tvistar vi fortfarande om. Jag o if har undertecknat ett avtal där dom förbinder sig att reglera skadan enligt försäkringsvillkoren. Nu vill man tumma på detta o vill att vi ska förlikas (ev mötas på halva vägen) Har jag tecnat en förs med absolut högsta skyddet + en tilläggsförsäkring på 5,8 miljoner så har jag väl rätt att få ut ersättning??. Har ringt till kundtjänst på if, dessa hänvisade ett snäpp högre upp. Han som svara tyckte villkoren var luddiga. Hänvisa till hon som skriver avtalen. Vi var helt överens om tolkningen av villkoren tills jag nämnde att jag haft en skada. Då sa hon att det var min jurist o deras som avgjorde hur mycket jag skulle få ut. det är väl inte deras humör som ska avgöra vad som ska gälla. det som står skrivet i avtalet måste väl gälla.Skadan uppgår till ca 8-10 milj, o jag har fått ut ca 3 milj av dessa.Har tvingats sälja ifrån lantbruksmar till lågt pris bara för att klara av att bygga upp det nödvendigaste. Dricksvattenbrunnen förorenades vid släckningen, jag blev förgiftad av vattnet(bla kemisk lunginflammation)o har tvingats sluta som lantbrukare. ska det få gå till så här???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har lidit skada till följd av bränder. Den första branden är i princip slutreglerad med försäkringsbolaget, varför mitt svar kommer att behandla de frågor du har angående den andra branden.

Vilket avtal är av störst intresse?

Du beskriver att du har ett försäkringsavtal med ett försäkringsbolag. Du beskriver dessutom att du och bolaget - efter branden - har undertecknat ett avtal innebärande att försäkringsbolaget ska reglera skadan enligt försäkringsvillkoren i försäkringsavtalet. Detta senare avtalet tycks enligt mig endast innebära att försäkringsbolaget har åtagit sig att reglera skadan enligt försäkringsavtalet. Detta hade bolaget såklart behövt göra ändå. Några större frågor eller problem leder således det senare avtalet inte till. Den mer intressanta frågan är hur försäkringsavtalet säger att skadan ska regleras samt vad som gäller vid tvister om vad försäkringsavtalet innebär.

Tolkning av försäkringsavtal

Försäkringsavtalet innebär en överenskommelse mellan dig och bolaget. Bolaget har åtagit sig att på visst sätt och under vissa omständigheter ersätta skada du lider. Detta gör bolaget mot att du betalar försäkringspremien. För att utröna vad överenskommelsen innebär - d.v.s. på vilket sätt och under vilka omständigheter du har rätt till ersättning - måste avtalet tolkas. Enligt högsta domstolen gäller vid tolkning av försäkringsvillkor att man först ser till avtalets ordalydelse. utöver ordalydelsen kan man enligt högsta domstolen ta hänsyn till klausulens syfte, försäkringens och kundkretsens art, traditioner i fråga om formulering, anslutning till lagens uttryckssätt, gängse praxis osv. Man får också pröva vad som sakligt sett är en förnuftig och rimlig reglering (NJA 2001 s 750). Först och främst gäller således ordalydelsen av avtalet. Är denna oklar eller ger utrymme för flera tolkningar får man ta hänsyn till syfte m.m..

Vad gäller om man ej kan komma överens om tolkningen av försäkringsvillkoren

Det står givetvis dig och försäkringsbolaget fritt att själva avgöra hur försäkringsavtalet ska tolkas och att ingå eventuella förlikningar som reglerar skadan. Kan ni inte komma överens om detta är den enda möjligheten för dig att få ersättning att lösa tvisten i tingsrätten. Tingsrätten kommer då läsa hela avtalet, se till alla faktiska omständigheter, tolka avtalet och avgöra vem av er som har rätt. Jag kan förstå att detta känns tungt. Det är självklart synd att sådana här situationer uppstår då man har försäkring och känner sig trygg. Något att göra åt saken finns dock inte. Försäkringsbolaget har full rätt att hävda sin ståndpunkt. Bolaget anser ju inte att de har någon skyldighet att reglera skadan fullt. Då har de möjlighet att vägra betala och lösa tvisten i domstol.

Sammanfattning

Jag har således redogjort för hur man i praxis tolkar försäkringsavtal. Främst gäller ordalydelsen. I den mån något entydigt svar ej ges av denna får man se till klausulens syfte m.m.. Jag har vidare konstaterat att försäkringsbolaget har all möjlighet att vägra betala ut om bolaget ej anser sig ha skyldighet till det. Då får tvisten lösas i domstol. Du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se för att boka in en tid som passar för telefonuppföljning.

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1511)
2021-07-27 Måste man betala hyra om man inte sammanbor längre och avtal saknas?
2021-07-25 Hur ingås ett giltigt avtal?
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?
2021-07-20 Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?

Alla besvarade frågor (94270)