FrågaAVTALSRÄTTAvtal11/11/2015

Tolkning av försäkringsvillkor

Hej! Min bil har blivit stulen med nyckel och jag läste villkoren på min försäkring där det står såhär " stöld

Skada genom stöld, tillgrepp eller försök till sådana brott. Förlust

av bil ersätts om den inte kommer tillrätta inom en månad

från skriftlig anmälan till oss.

OBS! Stöldförsäkringen gäller inte vid låsbyte i samband med

förlust eller stöld av bilnyckel/bilnyckelkort. Inte heller vid

olovligt brukande eller om någon som tillhör samma hushåll

som du orsakar skada."

Vad betyder egentligen det här? Kommer dom inte att betala ut ersättning?

Lawline svarar

Hej Nadja!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag uppfattar dig som att eftersom din bil har blivit stulen med nycklar i, så är din oro just över villkoret; "Stöldförsäkringen gäller inte vid låsbyte i samband med förlust eller stöld av bilnyckel/bilnyckelkort".

Försäkringsvillkorets innebörd:

Jag tolkar villkoret på följande sätt: En försäkrad som vill byta låset på sin bil pga. att någon har stulit bilnyckeln eller pga. att den försäkrade själv tappat bort nyckeln, ersätts inte. Det är självaste kostnaderna för låsbytet som inte ersätts. "Att byta själva låset" bara för att bilnyckeln blivit stulen eller förlorad genom att man tappar bort den vill försäkringsbolaget inte ersätta.

Så att även om din bil blivit stulen med bilnycklar i eller ej, så har du rätt till ersättning, om din bil inte dyker upp inom 1 månad efter det att du har skriftligen anmält din förlust till ditt försäkringsbolag.

Du hade behövt oroa dig om försäkringsvillkoret hade sett ut såhär istället: "Stöldförsäkringen gäller inte om bilen blir stulen i samband med förlust eller stöld av bilnycklar".

Hoppas du fick ett svar på din fråga!

Vänligen,

Arash GhavamnejadRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning