Tolkning av fars testamente till sambo och son

2017-11-27 i Testamente
FRÅGA
Hur skall jag tolka detta testamentet?Stämmer det att lägenheten samt bilen tillfaller hans sambo och att alla övriga tillgångar tillfaller mig?Undertecknad, *** ******* förordnar härmed följande såsom min yttersta vilja och testamente.Avlider jag före min sambo ****-***** ********, xxxxxx-xxxx, skall B.M. erhålla min andel i vår gemensamma bostad, min andel av bohaget samt min bil, med fri förfoganderätt. Efter B.M.s bortgång skall kvarlåtenskapen tillfalla min son H.All övrig kvarlåtenskap skall tillfalla min son H.Avlider jag efter min sambo B.M. skall all min efterlämnade kvarlåtenskap tillfalla min son H enligt lag.vid bouppteckning efter mig skall både B.M.s och min egendom antecknas och värderas enligt samma principer.Mitt förordnande till förmån för B.M. är för sin giltlighet beroende av att vi , vid tiden dör min bortgång, alltjämt lever som sambor eller att vi ingått äktenskap med varandra.Vad någon erhåller efter mig på grund av arv, testamente, arvsavstående eller avstående av testamentsrätt skall vara mottagarens enskilda egendom och under – eller vid upplösning av – äktenskap och samboförhållande inte omfattas av bodelning, övertaganderätt eller rådighetsinkränkningar. Detsamma skall gälla avkastningen av egendomen samt egendom , som träder i arvets och avkastningens ställe.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar testamentet som att din far vill att hans del av bostaden, bohaget och bilen ska gå till hans sambo B.M. om han skulle gå bort först. B.M. ska då få detta med fri förfoganderätt vilket innebär att hon fritt får förfoga över egendomen (sälja, renovera osv.) men inte testamentera bort den till någon annan. All annan kvarlåtenskap ska gå direkt till dig (H). Den egendom sambon ärver kommer att gå till dig efter hennes bortgång.

Förutom bostad och bil ska alltså även din fars del av bohaget gå till hans sambo enligt testamentet. Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk eller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål.

Allt som inte utgör bostaden, bohag eller hans bil ska som sagt gå till dig enligt testamentet. Ifall din far skulle avlida efter sin sambo ska ALL hans egendom gå direkt till dig istället. Det som kan vara bra att notera i testamentet är också att hela arvet blir enskild egendom för dig. Detta innebär att det inte kommer att ingå i en eventuell bodelning om du skulle vara gift eller sambo med någon.

Sammanfattningsvis är det alltså så att testamentet stadgar att lägenhet, bil och bohag ska gå till hans sambo medan resten tillfaller dig. Det du bör tänka på är att bröstarvingar/barn till den avlidne alltid har rätt att få ut sin laglott (så länge ens föräldrar inte är gifta). Detta innebär att du alltid har rätt att få ut en viss summa (minst) direkt vid din fars död och inte måste vänta på att hans sambo sedan går bort, även om det finns ett testamente som säger annorlunda. Laglotten utgör alltid hälften av vad man skulle ha fått om det inte fanns något testamente (7 kap 1 § ÄB). Är man det enda barnet ska man enligt arvsordningen ärva hela arvet efter sina föräldrar, är man två barn ärver man hälften var och så vidare. Laglotten utgör hälften av denna summa, som ensambarn är detta till exempel 50 %. Om man inte får ut minst sin laglott vid sin förälders död har man rätt att klandra testamentet inom 6 månader från att man delgivits om det (7 kap 3 § ÄB). Efter denna tidpunkt har man förlorat sin rätt till laglott.

I din fråga får jag känsla av att du är det enda barnet efter din far. Detta innebär att du alltid har rätt att få minst 50 % av din fars kvarlåtenskap direkt vid hans död, som en laglott. Om hans testamente gör så att mer än 50 % går till hans sambo kan du klandra detta för att få ut din del. När du fått ut din del fortsätter sedan testamentet att gälla "som vanligt". Samma sak gäller även om du skulle ha syskon, då kommer ni dock inte ha rätt till just 50 % var i laglott utan en lägre andel.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2973)
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente

Alla besvarade frågor (97417)