Tolkning av ett villkor i ett gåvobrev

2021-03-01 i Enskild egendom
FRÅGA
Gör följande formulering i gåvobrevet för en fastighet att gåvomottagaren inte FÅR ge bort halva fastigheten till sin make:Gåvan ska utgöra gåvomottagarens enskilda egendom. Gåvan ska inte vara föremål för övertaganderätt som gåvomottagarens make eller sambo gör gällande vid bodelning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formuleringen som du angivit i din fråga innebär egentligen att gåvan inte får ingå i gåvotagarens bodelning vid en eventuell äktenskapsskillnad eller vid ett samboförhållandes upphörande. Att gåvan utgör enskild egendom innebär att den inte ingår i giftorättsgodset eller i samboegendom.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?