FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/01/2024

Tolkning av ett hyresavtal

Hej! Jag har en diskussion med min hyresvärd! Vi kom överens om att från januari månads hyra så skulle allt ingå i månadsavgiften på 6000kr. Så jag betalade in hyran den 28/12 2023. Men nu säger hon att hon skall ha betalning för elen som förbrukades under december på 526kr, vilket jag då tyckte inte var rätt eftersom all skulle ingå från januari månads hyra, och elen betalas ju alltid med eftersläpning på en månad. Så min fråga är! Är det jag eller hon som tänker rätt/fel? Vore tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan.

Som jag förstår din fråga har du tecknat ett avtal om hyra med din hyresvärd. Hyresvärden anser att kostnaden för el under december ska betalas, medan du anser att den ingår i det avtalade och således ingår i priset om 6 000kr. Frågan är nu hur detta ska tolkas.


Hur sker avtalstolkning i juridiken?

Juridisk avtalstolkning sker efter ett antal punkter. Det som ska gälla är vad som kallas den gemensamma partsviljan, det vill säga vad ni båda egentligen kommer överens om. Finns partsvilja finns dock såklart ingen tvist. Är man oense tolkar man då istället efter avtalets ordalydelse, parternas beteende under och efter förhandlingen, avtalets ändamål och syfte, sedvänja, och diverse annat.


Hur tolkar jag avtalet i ditt fall?

För det första kan vi se till ordalydelsen. Jag har inte den exakta lydelsen framför mig, men som du uttrycker dig verkar det som att det är just januari som är det utmärkande.

Även en titt på vad du säger utifrån en teleologisk tolkning, det vill säga avtalets syfte och sammanhang, torde få oss att lägga stor vikt på just januari som den månad då allt ska ingå.

Min något kortfattade men rimliga slutsats utifrån ett utomstående perspektiv torde vara att avtalet syftade på att kostnaderna för januari ska ingå i det nämnda beloppet. Eftersom frågan gäller en avgift för december månad skulle jag säga att hyresvärden har rätt i detta fall.


Kan man tolka det på något annat sätt?

Självklart. För en mer noggrann tolkning behövs mer information, exempelvis en titt på ett skriftligt avtal. Min tolkning är endast kortfattad och gjordes med en snabb överblick.


Slutliga råd.

De flesta problem går att lösa genom samtal. Mitt råd blir därmed att prata med varandra. Framför din mening om hur du tolkade överenskommelsen, och låt din hyresvärd framföra sin. Ni kan säkert lista ut tillsammans vad som blir bäst för er båda!


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning