Tolkning av besked gällande sekretess

FRÅGA
Hej,Kan man få hjälp att tyda detta. Har väldigt svårt att förstå."Du har begärt att få veta om du förekommer i Schengens informationsystem (SIS).Uppgifter om hurvida du förekommer i SIS eller inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Detta svar utgör en tjänstemannaprövning som inte kan överklagas"Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beskedet innebär att uppgiften du begärde inte kan lämnas ut på grund av sekretess. Sekretess är att vissa uppgifter/handlingar inte får lämnas ut trots offentlighetsprincipen. Det är alltså en begränsning av rätten till att ta del av allmänna handlingar. Lagen som reglerar när sekretess förekommer är offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vidare framgår det att svaret inte kan överklagas.

Jag hoppas att det blev något tydligare och att du nu förstått innebörden!

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (336)
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag

Alla besvarade frågor (91211)