Tolkning av besked gällande sekretess

FRÅGA
Hej,Kan man få hjälp att tyda detta. Har väldigt svårt att förstå."Du har begärt att få veta om du förekommer i Schengens informationsystem (SIS).Uppgifter om hurvida du förekommer i SIS eller inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Detta svar utgör en tjänstemannaprövning som inte kan överklagas"Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beskedet innebär att uppgiften du begärde inte kan lämnas ut på grund av sekretess. Sekretess är att vissa uppgifter/handlingar inte får lämnas ut trots offentlighetsprincipen. Det är alltså en begränsning av rätten till att ta del av allmänna handlingar. Lagen som reglerar när sekretess förekommer är offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vidare framgår det att svaret inte kan överklagas.

Jag hoppas att det blev något tydligare och att du nu förstått innebörden!

Vänligen,

Soad Garar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (372)
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen
2021-09-30 Mrkoll publicerar information innan dom har vunnit laga kraft
2021-09-30 När blir sidomaterialet i en brottsutredning allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (96379)