FrågaAVTALSRÄTTAvtal13/10/2013

Tolkning av avtalsbestämmelse

Hej! Tack för att ni erbjuder denna kostnadsfria hjälpen! Jag har bara en kort fråga angående en formulering i ett konsultavtal. Jag är konsult, baserad i Helsingborg, som arbetar för ett företag i Malmö. Jag är tidigare anställd och slutade där för att jag vill starta upp mitt eget företag. Vi kom överens (ägarna och jag) att jag skulle arbeta ifrån Helsingborg till ett fast pris. Nu kräver de dock att jag måste arbeta på deras kontor i Malmö för att få betalt vilket enligt mig, bryter mot avtalet. Ordalydelsen i paragrafen som behandlar fysisk arbetsplats är: 2.2 The Consultant has its own work equipment and administration and operates from its own business premises, but shall during the term of this Agreement perform the assignment at our premises in Malmö and such other locations as the Parties may agree from time to time. Vad innebär detta exakt? Som jag ser det är paragrafen tudelad. Först står det att jag ska vara baserad och utföra arbetet på mitt eget kontor här i Helsingborg men sedan kommer en formulering som säger att jag ska arbeta i Malmö eller andra platser från tid till annan när vi kommit överens om från gång till gång. Min korta fråga är då? Kan jag enligt paragrafen hävda att avtalet säger att jag ska arbeta i Helsingborg?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som du mycket riktigt konstaterat handlar frågan om hur avtalsvillkoren ska tolkas. Vid fastställande av avtals innehåll har Högsta domstolens i ett flertal avgöranden konstaterat att hänsyn ska tas till samtliga omständigheter, däribland avtalets ordalydelse, vad som skulle ha gällt om parterna inte avtalat särskilt om ett visst förhållande (t.ex. enligt dispositiv lag), underförstådda avtalsvillkor samt praxis som har utbildats mellan parterna i tidigare avtalsrelationer. Högsta domstolen konstaterar vidare i NJA 2007 s. 35 att avtalets ordalydelse är utgångspunkten vid fastställande av avtalets innehåll. Således är tolkningen av ordalydelsen i den tvistiga paragrafen central. 

Min initiala bedömning av den aktuella paragrafen är att den, trots sin språkliga undermålighet, föreskriver att arbetsprestationen skall utföras på företagets malmökontor. Bedömningen gör jag baserat på att slutet av paragrafen preciserar arbetssorten för ”detta uppdrag” till bolagets Malmökontor. Denna tolkning är givetvis enbart min egen och mot bakgrund på det motstridiga budskapet finns utrymme för andra tolkningar.

Det framgår heller inte riktigt av din fråga om ni redan börjat tillämpa avtalet (dvs om du har börjat arbeta från Helsingborg) eller om ni precis ligger i startgroparna? Har ni redan börjat tillämpa avtalet talar det för en tolkning till din fördel. Sammanfattningsvis bör hela avtalet studeras i syfte att hitta just omständigheter som stödjer en tolkning för att arbetsskyldigheten är förlagd till just Helsingborg. 

För mer preciserad rådgivning kring omständigheterna i det enskilda fallet råder jag dig att kontakta en yrkesverksam jurist, men du är självklart också välkommen att höra av dig här!

Vänligen,


Dag EresundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”