FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/09/2019

Tolkning av avtal gällande uppsägningstid

Hej vi hyr in oss i ett stall och vi har kontrakt, hyresvärden vill nu att vi flyttar, detta Meddelade hon oss 8 september och vill att vi ska vara ute sista oktober och menar att vi har en månads uppsägningstid men i avtalet står det så här:

Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet till månadsskiftet som inträffar minst 1 månad från uppsägningen. Hyresvärden har motsvarande uppsägningstid på minst 9 månader. Uppsägning skall ske skriftligen.

Vad menas med det? Får vi stanna i 9 månader om hon säger upp oss?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som måste göras i er situation är att försöka tolka ert avtal, då ni och hyresvärden verkar ha olika uppfattningar om vad avtalet innebär. Det finns inget direkt svar på hur ett avtal ska tolkas, det går att använda olika metoder och därigenom få fram olika svar.

En första metod kan vara en språkinriktad tolkning som innebär att ni går efter ordalydelsen i ert avtal. Vad är det som faktiskt står i avtalet? I de delar som du har tagit med i frågan framgår att hyresgästen kan säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid. Det framgår även att hyresvärden har motsvarande uppsägningstid på minst 9 månader. I denna del är avtalet enligt min uppfattning delvis oklart. Det framgår att hyresvärden har "motsvarande uppsägningstid" men att den är 9 månader. En "motsvarande uppsägningstid" skulle i detta fall även kunna tolkas som en månad.

En annan metod som kan vara till din fördel är den så kallade oklarhetsregeln. Om avtalet är oklart på något sätt ska det tolkas till den som skrivit avtalets nackdel. Om hyresvärden upprättade avtalet bör du alltså kunna få avtalet att tolkat till din fördel genom denna princip.

Vad som också påverkar tolkningen av ert avtal är om ni har agerat som privatpersoner eller som näringsidkare. Om du agerat som konsument (privatperson) anses du vara i en svagare position och en avtalstolkning kan då gynna dig.

Det finns även fler tolkningsmetoder och det är svårt att uttala sig om vilken metod som i slutändan hade blivit den avgörande i en domstol. Det är sammanfattningsvis därför svårt att uttala sig exakt hur avtalet ska tolkas utifrån de uppgifter du har lämnat.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. De kan då även titta på avtalet i sin helhet och även hämta in ytterligare information.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning