Tolkning av avtal.

2017-05-05 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag har vart uppstallad i ett stall med min häst Neviusz. När han skadades bytte jag plats på han med en annan av mina hästar som heter Texas. Nu har jag sålt hästen Texas och uppsägningen är egentligen 2 månader men så här står det i kontraktet som jag skrev för hästen Neviusz. Inget nytt kontrakt har upprättats. "Hyresavtalet gäller endast för den häst och Hyrestagare som detta avtal tecknats för. Andrahandskontrakt får ej upprättas och avtalet kan heller inte överlåtas. Om Hyrestagaren under avtalets löptid byter häst sägs avtalet upp, et nytt kontrakt upprättas efter att en ny prövning gjorts baserat på uppgifter om den nya hästen."Gäller uppsägningen eller inte?
SVAR

Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsrätten
När två privatpersoner upprättat ett avtal så kan man finna ledning i Avtalslagen, den kan du läsa här. Avtalslagen är helt dispositiv, vilket betyder att den inte gäller om parterna avtalat om annat. Vad gäller det avtal som du och stallvärden upprättat så verkar det ha framgått tydligt att avtalet skulle sägas upp vid byte av häst. En viktig fråga i det här fallet är hur stallvärden reagerade när du valde att byta häst, om hon godkände det och lät dig ha Texas i stallet istället för Neviusz så skulle jag tro att man ser det som att ett nytt muntligt avtal träffats och att uppsägningstiden fortfarande kan gälla. Om stallvärden däremot motsatte sig att ta in Texas i stallet så tror jag att man skulle se det som att uppsägningstiden inte gäller idag då ert kontrakt redan upphört.

Att tolka avtal är ofta mycket mer komplicerat än vad man kan tro och det är många variabler som ska räknas in. Eftersom att man måste räkna in flera olika faktorer så är det svårt att säga något väldigt generellt. Hoppas du fått lite ledning, lycka till med allt!

Vänligen,

Elin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1563)
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul
2021-11-20 Får man retuschera en modells bilder utan dennes samtycke?
2021-11-11 Hjälp att utforma bodelningsavtal

Alla besvarade frågor (97393)