Tobaksrök läcker in i bostadsrätten

2020-02-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vår granne röker på sin inglasade balkong och i sin lägenhet. När grannen röker på inglasadebalkongen kommer röken in på våran inglasadebalkong, som sitter väg i väg. Vi kan inte vistas där ute då, vi går in och stänger dörren. Även när balkongdörren är stängd kommer röklukten in i lägenheten via tilliten under fönstret mot balkongen, går ej att reglera. Detta innebär att hela vardagsrummet stinker cigarrök. Vi kan ej vistas där heller. Även vårat sovrum får denna rökstank, lägenheterna ligger vägg i vägg. i Sovrummet kommer röken in genom springor i golvet tror Jag, inte från tilluften som även dem sitter under fönstret här. Någonstans läcker det rök genom väggarna/ golvet som gör att sovrummet också stinker rök. Styrelsen gör inget åt detta, ber oss prata med grannen. Men han vill inte öppna eller lyssna. Hur kan vi få bunta med detta problem.?Detta gäller en Brf. Vi känner oss maktlösa och ingen som gör något, vi har en inglasad balkong vi ej kan nyttja, vardagsrum som går att nyttja ibland. Och ett sovrum som stinker cigarrök och går inte att sova i. Detta problem sker dagligen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar dels i vilken utsträckning din granne har rätt röka och dels om bostadsrättsföreningen har någon skyldighet att åtgärda problemet.

Regler om bostadsrätter finns i Bostadsrättslagen (1991:614).

Om störningar i allmänhet:

När en bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö (7 kap 9 § Bostadsrättslagen). Bostadsrättshalvaren är skyldig att undvika störande beteende när han eller hon använder lägenheten och gemensamma utrymmen. Vanliga exempel på störningar är nedskräpning, störande ljud i form av t.ex. musik eller skrik, vanskötsel av djur, våld, hot eller aggressivt beteende. Bostadsrättshavaren ska även följa föreningens stadgar, alltså reglerna som bostadsrättsföreningen upprättar. Bostadsrättsföreningen har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som de skäligen inte ska behöva tåla. Denna skälighetsbedömning är ofta svår att göra i praktiken och vad som bör tålas kan många gånger först avgöras vid prövning i domstol.

Rökningen:

Idag finns ingen lag som förbjuder att man röker i sin bostadsrätt. Just rökande grannar har varit uppe för diskussion i domstolarna vid ett flertal tillfällen de senaste åren. I de fallen har det slagits fast att den som bor i ett flerfamiljehus måste tåla att tobaksrök från grannen kan komma in i hemmet när fönster eller dörrar är öppna. Vidare har domstolen ansett att det inte är rimligt att kräva att rökande grannar eller fastighetsägare vidtar särskilda åtgärder i en sådan situation. Röklukter som kommer in i lägenheten med stängda fönster och dörrar kan däremot möjligtvis utgöra en sådan oskälig störning, enligt 7 kap 9 § Bostadsrättslagen, som medför en utredningsskyldighet för bostadsrättsföreningen.

Din granne har alltså rätt att röka på sin balkong. Att ni inte kan nyttja er balkong i samband med grannens rökning är dessvärre ingenting som bostadsrättsföreningen har skyldighet att göra något åt eller kan göra något åt. Om det däremot rör sig om brister i ventilationen eller tätningen, vilket det verkar göra i ditt fall då röken tränger sig in i lägenheten trots stängda fönster och dörrar, är det bostadsrättsföreningens ansvar att utreda detta. Föreningen kan till exempel bli tvungen att täta dörrar och fönster, se över ventilationen eller vidta andra åtgärder. Du kan kontakta din kommuns miljö- och hälsoskyddsförvaltning för hjälp om föreningen fortsätter att vara passiva. Denna utför den lokala tillsynen som rör miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll