FrågaSKATTERÄTTAvdrag05/03/2017

Tjänsteställe

Hej!

Har en fråga angående reseersättning.

Är folkbokförd i Trollhättan företaget jag jobbar för finns också i Trollhättan men har min husvagn som jag drar runt på olika jobb.

Var ifrån ska jag räkna ersättningen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det bor du i Trollhättan och utgår från Trollhättan med ditt arbete men åker ut till andra orter och övernattar då i husvagnen.

För att kunna veta hur man ska beräkna ett avdrag måste man börja med att fastställa vart du har ditt tjänsteställe. En anställd har tjänstestället på någon av följande platser enligt 12 kap 8 § inkomstskattelagen.

Där du utför huvuddelen av sitt arbete = huvudregel
Där du hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter
Där du har din bostad = undantagsregeln


Har du en exempelvis en projektanställning vid byggarbetsplats, besöker sällan arbetsgivarens lokaler är tjänstestället platsen för anläggningen där du utgör arbetet, det vill säga på andra platser än Trollhättan. Har du istället en anställning med varierande arbetsplatser och besöker regelbundet arbetsgivaren lokaler för att hämta material eller för förberedelser anses du ha ditt tjänsteställe i i din arbetsgivares lokaler (alternativregeln) det vill säga i Trollhättan där företaget ligger. Har du däremot en anställning med varierande arbetsplatser och besöker arbetsgivarens lokal regelbundet i form av att denna upprättar tillfälliga kontor eller liknande de olika arbetsplatserna anses ditt tjänsteställe variera beroende på vart detta tillfälliga kontor/arbetsbod finns.

Om ingen av de två föregående reglerna är tillämpliga, dvs. inget naturligt tjänsteställe kan pekas ut därför att arbetet utförs på skiftande platser och arbetsgivarens lokaler besöks sällan, kan bostaden utgöra tjänsteställe. Denna undantagsregel infördes särskilt med tanke på de byggnads- och anläggningsarbetare som i sin anställning utför arbete på skilda platser och inte regelmässigt besöker arbetsgivarens lokaler. Regeln är dock avsedd att tillämpas även för andra kategorier anställda som i sin anställning har sådana förhållanden att något tjänsteställe varken kan fastställas utifrån huvudregeln eller alternativregeln.Vid tillämpningen av undantagsregeln blir ditt tjänsteställe Trollhättan.

Är det reseersättning eller avdrag för tjänsteresor du avser med din fråga krävs det att det du begär avdrag för är en resa som arbetsgivaren har beordrat att du ska göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen/ordinarie tjänsteställe.

Är ditt tjänstställe därför i arbetsgivarens lokaler eller i din bostad, dvs i Trollhättan ses resor direkt mellan bostaden och de olika arbetsplatserna som tjänsteresor, som arbetsgivaren kan ersätta med skattefri reseersättning. Även resorna mellan arbetsgivarens lokaler och de olika arbetsplatserna är tjänsteresor. Har man fått en skattefri ersättning får man dock inte göra avdrag i sin inkomstdeklaration för motsvarande kostnader man haft i utövande av sitt arbete. Alltså, har du fått skattefri reseersättning eller traktamente får du inte också göra avdrag för dessa under avdrag för ökade levnadsomkostnader under tjänsteresor.

Har du tjänsteställe på de platser där du utför ditt arbete (alltså utanför Trollhättan) och har med dig husvagnen är det inte tjänsteresor som aktualiseras utan istället avdrag för tillfälligt arbete och hemresor tillbaka till Trollhättan. Om den anställda har sitt arbete på en annan ort än den där man har sin bostad kan avdrag för ökade levnadskostnader. Om en anställd har valt att bo i egen husvagn på arbetsorten kan avdrag medges med den faktiska kostnaden. Det innebär att avdrag kan medges för värdeminskning av husvagnen, uppställningsplats och andra kostnader som har ett direkt samband med husvagnens användning för boende vid det tillfälliga arbetet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”