Tjänstepension är inte att se som förkovran enligt Ärvdbalken 3:4

2015-09-16 i Efterarv
FRÅGA
Min fars fru dog 2003 han själv 2012. Däremellan satte han undan ca: 5000kr i månaden av sin pension. Har hennes barn rätt till dessa pengar eller kan jag hävda förkovran.Det har aldrig gjorts någon bodelning eller liknande efter henne, han satt i orubbat bo.Särkullsbarnet har aldrig krävt detta bara låtit det gå men vill nu vara med och dela allt. "Frågvis dotter"
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

I korthet uppfattar jag situationen så att särkullbarnet lät avstod sitt arv till förmån för din far - vad som då händer är att särkullbarnet när din far dog skulle ärva motsvarande andel av din fars egendom som härrörde från hans fru (se främst 3 kap. 1 och 9 §§ Ärvdabalken). T.ex. är det så att om fadern vid fruns död ärvde egendom till värdet 200 000 kr och själv hade egendom till värdet 300 000 kr skall särkullbarnet ärva 200/500=40 % av faderns egendom.

När denna uträkning görs, skall dock först egendom som faller under "förkovran" räknas bort (3 kap. 4 § Ärvdabalken). Under förkovran faller ju bland annat inkomster som den efterlevande fått genom arbete. Man kunde kanske tro att även pension skulle falla under bestämmelsen, men om pensionen härstammar från arbete som utfördes innan fruns död faller den inte under bestämmelsen! Bestämmelsen talar ju om förkovran som "härrör från förvärvsarbete, som efter den först avlidne makens död drivits av den efterlevande". Åtminstone om hela pensionen härstammar från tiden innan fruns död kan man alltså inte tala om förkovran (Vilket också framgår av en dom som heter NJA 1978 s. 712). Det är - så vitt jag förstår - möjligt att det är så att om en del av pensionen hänför sig till arbete efter fruns död så att denna andel skall falla under bestämmelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Du får gärna återkomma om det är något mer du undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll