Tjänstemannaansvaret, när avskaffades det?

2019-01-24 i Övriga brott
FRÅGA
Hej Har en undran..NÄR togs tjänstemanna ansvaret bort? Togs det bort i så fall i sin helhet..el finns det en modifierad sådan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tjänstemannaansvaret (det s.k. ämbetsmannaansvaret) togs bort den 1 januari 1976. Det finns i nuläget inget uttryckt tjänstemannaansvar. Det närmsta man kommer ett "tjänstemannaansvar" är att det finns vissa möjligheter att åtala tjänstemän samt för domstol att avskilja vederbörande från anställningen. Bestämmelserna återfinns i 20 kap. Brottsbalken och innefattar bland annat tjänstefel och brott mot tystnadsplikt. Även mutbrott kan aktualiseras (10 kap. 5-5c § Brottsbalken).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll