Tjänstekortets giltighet som ID handling

FRÅGA
Hej! Kan en polis i Sverige använda sin polisiära tjänstelegitimation som id-handling när de reser inom Norden eller ska legitimera sig vid köp av åldersbegränsade varor eller hämta ut paket från PostNord?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall en polismans tjänstlegitimation fungerar som en ID-handling som bland annat körkort och pass och ID-kort utfärdat av Skatteverket.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa om vilka ID-handlingar som är godkända för att kunna styrka din identitet. Däribland är svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet listat.
Kraven för att en ID handling ska anses giltig är att den bland annat ska innehålla fotografi, underskrift, personnummer, fullständigt namn samt giltighetstid. Ett svenskt tjänstekort är därför giltigt som ID handling i Sverige.

Resa med tjänstekortet
Ett vanligt ID kort eller körkort är inte giltigt som ID handling när man ska resa utanför norden. Då krävs det i regel ett nationellt ID-kort som är utfärdat av polisen. I de fall du ska resa inom Norden räcker det ofta med körkort för att kunna identifiera dig.
Jag blev dock osäker på ifall tjänstekortet utgör giltigt identitetskort för resor inom norden och ringde polisen med denna fråga. Svaret jag fick var då att det inte går att resa inom norden med tjänstekortet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Fick du svar på din fråga?