FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott13/07/2018

Tjänstefel, vad är det egentligen?

Hej!

Finns brottsbalken om missbruk av sin tjänst och är det straffbar om en myndighets ansvariga personer ignorerar och uppfyller inte sina arbetsuppgifter genom att bryter mot Lagstiftningen? Är det Polismyndigheten som hanterar sådant ärende?

Tacksam för svar!

Vänliga HälsningarSara

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns mycket riktigt förbud mot missbrukande av tjänst i Brottsbalken, dessa återfinns i BrB 20 kap. Det som du beskriver, när en tjänsteman inte utför sina uppgifter, kan mycket riktigt uppfylla rekvisiten (kriterierna) för tjänstefel i BrB 20 kap 1§. För att en person ska begå tjänstefel kräver det att de vid myndighetsövning, åsidosätter vad som gäller vid utförandet av uppgiften och att gärningen inte är ringa. Det räcker att personen är oaktsam för att begå tjänstefel.

Det är alltid polisen man ska vända sig till när man tror att ett brott har begåtts.

Hoppas detta svarade på din fråga!


Vänligen,

Agnes AxelssonRådgivare