FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott29/06/2020

Tjänstefel, underlåta att uppföra protokoll vid husrannsakan

Hej! Vi blev utsatta för en personell husrannsakan av tre civilpoliser som letade efter någon (förmodligen min bror som är skriven på adressen). När jag öppnade dörren, ryckte de upp den, trängde sig in och gick rakt in. Vi fick inte klarhet i varför de var där för att de upprepade vid flera tillfällen att ingen var misstänkt för ett brott. Jag kontaktade polisen två veckor senare och det finns inga loggar på polisen varit här. Vi har begärt ut alla handlingar för adressen men det finns inget. Flertalet poliser har gått igenom alla våra personnummer och ingen hittar någon dokumentation. Vi är säkra på att de var poliser men lyckades inte få deras namn. Vi förstår att polisen måste dokumentföra husrannsakan. Är det ett brott att de inte gjort det? Vilket i sådana fall? Hur kan vi gå vidare med ärendet? Vi har gjort en polisanmälan för hemfridsbrott men den kommer med all förmodan läggas ner i brist på bevis. Men vi vill att det ska göras en internutredning och de går till botten med vilka poliser som var här och varför.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dokumentera husrannsakan

Det är helt korrekt att polisen ska dokumentera husrannsakan. Det sker genom att polisen upprättar ett protokoll, se 28 kap 9 § Rättegångsbalken.

Ifall polisen inte har upprättat ett protokoll över husrannsakan finns det en risk att polisen begår brottet tjänstefel, se 20 kap 1 § Brottsbalken. Tjänstefel begås ifall polisen uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar sina förpliktelser vid en husrannsakan. Om polisens handlande är att anses som ett litet åsidosättande av polisens förpliktelser utdöms inget ansvar för tjänstefel. Tjänstefel kan leda till böter eller fängelse i högst två år.

Att inte föra protokoll över en husrannsakan skulle antagligen under vissa omständigheter leda till böter. I det här fallet har jag däremot för lite information för att avgöra ifall polisen skulle dömas för tjänstefel.

Särskild utredning

Det är möjligt för polisen att genomföra en särskild utredning över det som har hänt. Polisen har en speciell avdelning som behandlar brottsanmälningar mot poliser. Dessa utredningar är oberoende och fristående från övriga poliskåren. Mer information om den här typen av utredningar hittar du här.

Av din information framkommer det att det finns brist på bevisning. Det kan vara ett problem, eftersom det krävs bevis för att den särskilda utredningen av polisen ska bli framgångsrik.

Jag rekommenderar dig att ringa till polisen 114 14 och fråga om det lönar sig att polisen genomföra en särskild utredning.

Vänliga hälsningar,

Camilla SteinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”