Tjänst allvarligt felaktig - vad gör man?

FRÅGA
hej, vad krävs från vår sida för att vägra/ yrka på att hantverkaren som renoverat vårt badrum ej ska ha rätten att avhjälpa att badrummet måste göras om pga ej fackmannamässigt utfört arbete och ej få betalt för arbete/ och ev yrka på skadestånd. Felen påtalades direkt, var påhantverkaren började knacka ner kakel utan vårt godkännande, hantverkaren vill ej göra om badrummet utan kommer med lösningar som vi ej kan acceptera. Vi har anlitat en besiktningsman som konstaterat samma sak. Felen är så pass omfattande och t.ex väggar har utan vår vetskap ej blivit riktade och strider mot Boverkets/ AMA och branschorganisationers rekommendationer. Plattsättningen är ursel. Och vi har efterfrågat vid flertalet tillfällen intyg och dokumentation på tätskikt vilket vi inte heller fått. Vi har inget förtroende kvar för hantverkaren. Vi har önskat förlikning/ att vi ska göra en överenskommelse men hantverkaren vill ej förstå vidden i hur dåligt arbetet är utfört. Kort och gott hur kan vi komma vidare? ARN har ju väldigt lång handläggningstid och hantverkaren har inte visat en uns vilja att gå oss tillmötes. Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör en tjänst som en näringsidkare har utfört åt dig som konsument är konsumenttjänstlagen, härefter förkortad KtjL, tillämplig (1 § KtjL).

Är tjänsten felaktig?

Precis som du skriver ska en tjänst utföras fackmässigt och med hänsyn till konsumentens intressen (4 § KtjL). Detta har uppenbarligen inte gjorts, varför tjänsten är att betrakta som felaktig (9 § första stycket 1 punkten KtjL).

Vad har du rätt att kräva?

Eftersom du skriver att du har reklamerat till näringsidkaren direkt så har du rätt att kräva felpåföljder (16 och 17 § KtjL). Om du inte har betalat hela priset så har du rätt att hålla inne betalningen (19 § KtjL). Du har även rätt att kräva avhjälpande, och trots att du inte kräver det så har näringsidkaren rätt att avhjälpa felet förutsatt att du inte har något särskilt skäl för att avvisa erbjudandet (20 § första och andra stycket KtjL). Dock ska avhjälpning ske inom skälig tid efter att näringsidkaren har getts tillfälle (20 § tredje stycket KtjL). I detta fall skulle du dels kunna argumentera för att du inte vill att just denna hantverkare ska avhjälpa felet, med hänsyn till ditt bristande förtroende till följd av felets grad. Dessutom verkar du ha erbjudit näringsidkaren att avhjälpa felet utan resultat.

Du har därför rätt att göra avdrag på priset, men i ditt fall anser jag att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat, vilket näringsidkaren i vart fall bort inse. Detta ger dig rätt att häva avtalet (21 § KtjL). Hävningen innebär att näringsidkaren inte har rätt till betalning för tjänsten (23 § KtjL). Dessutom är näringsidkaren skyldig att ersätta dig för ekonomisk skada på grund av felet (31 § tredje stycket KtjL). Detta skulle kunna vara fallet om det har uppstått mer jobb för er innan ni kan göra om arbetet – det vill säga att ni måste vidta åtgärder för att komma till det skick som var innan tjänsten överhuvudtaget utfördes.

Sammanfattning

I och med att tjänsten är felaktig har du rätt att kräva avhjälpande. Eftersom tjänsten är så pass allvarligt felaktig anser jag dock att du har utrymme för att argumentera för hävning i stället, särskilt med tanke på att du har anledning att avvisa ett erbjudande om avhjälpande från näringsidkaren. Du har vidare rätt till skadestånd. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig en sista gång till näringsidkaren och framställer dina krav. Förhoppningsvis kan det ovanstående få denne att förstå allvaret. Skulle det ändå inte hjälpa kan du lämna en stämningsansökan till domstol. Detta kan dock både vara tidskrävande och kostsamt, och båda parter tjänar på att försöka träffa en överenskommelse frivilligt.

Skulle du behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att ta kontakt med en av våra jurister på https://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (335)
2020-01-23 Konsumenttjänst – fast eller löpande pris utifrån offert?
2019-12-31 Fel i tjänst hos bilverkstad
2019-12-27 Vad gäller när verkstaden misslyckas med att reparera ens bil?
2019-12-26 Säljarens rätt att häva levererad vara

Alla besvarade frågor (76556)