Tio-årig ansvarstid i småhusentreprenad

FRÅGA
År 2009-2010 köpte 15 familjer varsitt enfamiljhus i en gruppbebyggelse byggd av Kärnhem. Vid takrengöring 2018 framgick att 14 tak hade mellan 2- 12 spruckna takpannor alt nockpannor. Vi hade inga reservtakpannor och gick till lokal bygghandel för att köpa reserver. I pärmar vi erhållit fanns uppgift om att det var Benders takpannor. I verkligheten var det en engelsktillverkad takpanna, Redland 90, som ej längre tillverkas komplett med nockpanna. Nu framgår att underlagspappen, Divoroll Universals, släpper igenom vatten och läckage har skett i 3 hus. Kärnhem avvisar all hjälp!Är det rimligt att vi skall själv betala nya tak på hus yngre än 10 år??. Vi har tagit in 2 offerter som båda ligger strax över 300 000 kr pr hus.Vi har fått besiktning utförd av sakkunnig certifierad som även visar fel utförande på luftning vid nock och takfot. (Redland90 är en platt takpanna).Tacksam för svar!Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.


Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Konsumenttjänstlagen (KtjL) eftersom det här rör sig om uppförande och försäljning av hus, så kallade småhusentreprenader.


Garantitid på två år och ansvarstid på tio
För småhusentreprenader av detta slag gäller en garantitid på två år och en ansvarstid på tio år efter det att huset godkändes i en slutbesiktning. Har ingen sådan skett har alltså inte preskriptionstiden på tio år för ansvar börjat löpa än. I ditt fall har felet på takpannorna uppträtt inom ansvarstiden på tio år och ni har även reklamerat detta i tid till Kärnhem, 61 § KtjL. För att Kärnhem ska vara ansvariga för det här felet och således bli skyldiga att ersätta er för den skada ni har lidit, och för vad det kostar att reparera taket, krävs det att Kärnhem har agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, 17 § KtjL.


Har Kärnhem handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder?
Huruvida det här är ett fel som Kärnhem ska anses vara ansvariga för är svårt att besvara eftersom det finns argument för båda sidor. Med tanke på att 14 av 15 hus hade spruckna takpannor är det dock givet att det är något som har gått fel i produktionen av husen. Det är även tydligt att de har agerat i strid mot tro och heder eftersom de inte har använt sig av de takpannor som står nerskrivet i pärmen och därmed lyder av köpeavtalet. Antagligen har de använt sig av billigare takpannor av sämre kvalitet, vilket de givetvis måste anses vara medvetna om. Vidare har inte underlagspappen hållit tätt och takpannorna har inte fungerat väl avseende luftning. Det rör sig således här om många fel som har orsakat stora skador på (än så länge) tre hus, medan de resterande elva har mindre skador som givetvis måste repareras innan även de får läckage.


Sammanfattning

Min bedömning är att det möjligen skulle gå att ta detta vidare och kräva Kärnhem på betalning med en motivering om att de både har agerat grovt vårdslöst och i strid mot tro och heder. Jag kan dock inte lova att den här talan skulle bifallas. Med tanke på att Kärnhem redan har avslagit er reklamation är nästa steg att ta det hela till tingsrätten. Eftersom ni är så många familjer som berörs skulle det få större genomslag om alla var med på det hela. Detta kan komma att medföra höga rättegångskostnader om ni skulle förlora, vilka jag vill att ni är medvetna om. Om ni är intresserade av detta eller enbart vill prata med en jurist om era möjligheter i en domstol kan ni anlita en på vår byrå. Ibland kan det även bli avskräckande för ett företag att riskera stämning i domstolen varför en jurist möjligen skulle kunna hjälpa till att förhandla med Kärnhem. Vill ni ha hjälp av en jurist är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så ordnar jag det. Detsamma gäller om ni har några följdfrågor eller om något är oklart.

Annars hoppas jag att du fick svar på din fråga och jag önskar dig ett stort lycka till!


Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (412)
2021-01-25 Hur mycket behöver man betala vid avbokning av massage?
2021-01-24 Häva köp av tjänst på grund av undermålig utbildning
2021-01-20 Har vi rätt att få tillbaka pengarna för inställt studentflak?
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?

Alla besvarade frågor (88529)