Tillvägagångssätt vid bestridande av parkeringsanmärkning

2017-08-01 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag fick påminnelse om en P-bot. Enligt den hade varit felparkerade i Helsingborg. Vit tillfället fanns bilen vid min frus arbetsplats i Vårgårda. Vad kan man göra när företaget envisas med att bilen var i Helsingborg?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du anser att den parkeringsanmärkning som du blivit delgiven är felaktig. Jag kommer därför redogöra för vad du kan göra för att få eventuell rättelse.

Till att börja med så måste du betala avgiften inom erlagd tid, detta oavsätt om du anser den vara felaktig (7 § lagen om felparkeringsavgift). Därefter kan du vända dig till Polismyndigheten, på den ort där du fick parkeringsanmärkningen, och ansöka om rättelse. För att göra detta tar du med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation. Detta kan du dock endast göra om parekringsanmärkningen innehåller uppenbara fel. Vidare kan rättelse endast ske inom ett par dagar från det att du fått betalningsanmärkningen. Efter att en ansökan om rättelse har inkommit utreder polisen ärendet och meddelar därefter ett beslut (8 § lagen om felparkeringsavgift).

Om rättelse inte bifalls av polismyndigheten har ni möjlighet att bestrida parkeringsanmärkningen skriftligen, du hittar blanketter om detta på polisens hemsida. För att det ska finnas en möjlighet att få ett beslut om undanröjande av betalningsansvaret krävs att du anmäler ditt bestridande inom 6 månader från att avgiften har betalats (9 § lagen om felparkeringsavgift).

Beslutar polismydnigheten att inte undanröja betalningsansvaret kan du överklaga ärendet skriftligen till tingsrätt, inom vars domskrets överträdelsen har ägt rum. Överklagandet ska ges in till Polismyndigheten och ska ha inkommit senast 3 veckor från det att du fick del av det tidigare beslutet (10 § lagen om felparkeringsavgift).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (473)
2021-07-19 Markägares rätt att utfärda kontrollavgift
2021-07-14 Kan jag överklaga parkeringsboten om jag parkerat för nära en korsning?
2021-07-09 kontrollavgift trots p-skiva - vad gäller?
2021-07-06 Kan man få två parkeringsböter på samma ställe under 24 timmar?

Alla besvarade frågor (94171)