Tillvägagångssätt för att utfå laglotter

Har man rätt att få ut sin laglott när en förälder har gått bort?

Vi är ett antal helsyskon.

Hur gör man i så fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Om inget testamente finns framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken att varje barn till den avlidne har rätt att få lika stora delar av kvarlåtenskapen. För det fall att den avlidne har upprättat ett testamente gäller detta istället (9 kap 1 § samma lag), med förbehåll för att den avlidnes barn ha rätt att få ut sina laglotter. Varje laglott är hälften så stor som en arvslott (7 kap. 1 § samma lag), vilket i praktiken innebär att barnens laglotter totalt omfattar hälften av den avlidnes egendom.

Utifall ett testamente har upprättats utan att hänsyn har tagits till din och dina syskons laglotter har ni enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken rätt att yrka vid en domstol på att testamentet ska jämkas. En sådan talan kommer domstolen att bifalla, vilket innebär att testamentet justeras på det viset att ni får rätt till era laglotter.

Avslutningsvis vill jag tillägga att det troligen inte är nödvändigt att gå till domstol, utan att det antagligen räcker med att ni åberopar laglottsreglerna för att er motpart ska garantera att ni får rätt till era laglotter.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”