Tillvägagångssätt för att utfå laglotter

2015-05-12 i Laglott
FRÅGA
Har man rätt att få ut sin laglott när en förälder har gått bort?Vi är ett antal helsyskon.Hur gör man i så fall?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Om inget testamente finns framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken att varje barn till den avlidne har rätt att få lika stora delar av kvarlåtenskapen. För det fall att den avlidne har upprättat ett testamente gäller detta istället (9 kap 1 § samma lag), med förbehåll för att den avlidnes barn ha rätt att få ut sina laglotter. Varje laglott är hälften så stor som en arvslott (7 kap. 1 § samma lag), vilket i praktiken innebär att barnens laglotter totalt omfattar hälften av den avlidnes egendom.

Utifall ett testamente har upprättats utan att hänsyn har tagits till din och dina syskons laglotter har ni enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken rätt att yrka vid en domstol på att testamentet ska jämkas. En sådan talan kommer domstolen att bifalla, vilket innebär att testamentet justeras på det viset att ni får rätt till era laglotter.

Avslutningsvis vill jag tillägga att det troligen inte är nödvändigt att gå till domstol, utan att det antagligen räcker med att ni åberopar laglottsreglerna för att er motpart ska garantera att ni får rätt till era laglotter.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (837)
2021-06-22 Hur gör jag för att få ut min laglott?
2021-06-11 Går det att göra ett barnbarn arvslös?
2021-06-10 Förstärkt laglottsskydd gåva
2021-06-09 Kan man testamentera två olika tomter till vardera barn?

Alla besvarade frågor (93333)