Tillvägagångsprocess vid försäljning av del av aktiebolag

2016-03-22 i Bolag
FRÅGA
Hej,Jag och en kollega har ett aktiebolag där vi äger 50 procent var av företaget.Nu vill vi att en tredje person ska komma in i företaget där vi ger bort 5 procent var, alltså totalt 10 procent av företaget.Vad är det vi behöver för att gå tillväga?Behöver vi skriva ett kontrakt förutom ett aktiebrev?Vad för kontrakt behöver vi skriva exempelvis om han inte följer sina uppgifter eller är aktiv i företaget? Vi vill ju inte att han ska kunna tjäna på att sitta och inte göra något!Hur ska vi gå tillväga, har ni några tips? Vi är ganska nya och har aldrig gjort något liknande tidigare.Är detta något ni kan hjälpa oss med? Om inte, hur kan ni hjälpa oss på bästa sätt?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att aktier i ett aktiebolag kan överlåtas fritt enligt 4 kap. 7 § aktiebolagslagen (ABL) med tre undantag; samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll samt hembudsförbehåll (se 4 kap. 8, 18, 27 §§ ABL). Därför bör ni först kontrollera om det föreligger några förbehåll för aktiernas överlåtelse så att det inte finns utrymme för komplikationer, dessa förbehåll är i så fall antecknade i bolagsordningen. I övrigt är ni båda fria att sälja 5 procent var av era aktier till en tredje person.

Det ni behöver göra först är att upprätta ett särskilt köpeavtal som tar upp bestämmelser som priset på aktierna och de skyldigheter som säljare och köpare ska ha. Därefter ska ni skriva in den nya ägaren i aktieboken, se 5 kap. ABL. Gällande aktiebrev så behöver ni inte utfärda ett sådant enligt 6 kap. 1 § ABL, om ert bolag inte är ett avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § ABL, dock är det i princip nästan bara publika bolag som väljer att bli avstämningsbolag. Ni ska även registrera de nya ägarförhållandena till skatteverket, för blankett se här.

Om ni vill att den nya personen ska bli styrelseledamot måste ni kalla till bolagsstämma och sedan välja in personen i styrelsen. Detta ska sedan anmälas till bolagsverket.

Gällande din fråga om vad ni kan göra om den nya personen inte fullföljer sina uppgifter eller inte är aktiv i företaget så kan ni skriva ett aktieägaravtal mellan er. Det är ett avtal som reglerar de inbördes förhållandena mellan er som aktieägare. Ett sådant avtal har dock endast bolagsrättsliga verkningar om det finns stöd i lag, annars går lagen före avtalet. Dock kan avtalet forfarande göras gällande mellan er som avtalsparter. Att själv skriva ett aktieägaravtal utan insikt i de juridiska konsekvenserna av avtalet kan tyckas svårt, därför hjälper vi på Lawline gärna er med detta! Gå in på denna sida; aktieägaravtal, där vi utifrån er unika situation hjälper er att skriva ett korrekt aktieägaravtal. Kostnadsfri juridisk rådgivning ingår.

Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till med den fortsatta verksamheten i bolaget! Om ni behöver ytterligare hjälp är ni välkomna att kontakta oss på info@lawline.se eller på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00.

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (699)
2021-03-02 Aktier som apportegendom aktieägartillskott
2021-03-01 Kan en kund framställa krav efter att ett aktiebolag har sålts?
2021-02-28 Starta bolag: vilka lagar ska efterföljas?
2021-02-27 Vad händer med befintliga avtal när ett aktiebolag avvecklas?

Alla besvarade frågor (89927)