Tillträde och formkrav vid köp av bostadsrätt

Hej, är det okej om man betalar köpeskillingen och har tillträde den 2019-11-29 istället på vad som står på kontraktet den 2010-12-01. Kan det uppstå problem vid tvist?.

Blir det svårt att sälja bostadsrätten om jag saknar mitt avtal i original?. Kvittens kommer ges på köpeskillingen, kan detta användas som bevis för ägande?. Kvittens på handpenning kommer inte ges fast det står att jag ska få ett i avtalet.

Jag trodde det aldrig skulle bli såhära i en bostadsaffär.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Slutbetalning och tillträde
Vid köp av bostadsrätt brukar överenskommelsen om tillträdesdagen vara styrande för när själva ägarbytet och inflyttningen äger rum. På den dagen är säljaren förpliktigad att tillhandahålla lägenheten i det skick som följer av avtalet (inkl. städ) och köparen ska erlägga slutbetalning. Det bör i detta sammanhang även framhållas att ansvaret för lägenheten ligger kvar hos säljaren ända fram till tillträdesdagen, även om denne flyttat ut tidigare. Om en ny ägare flyttar in i lägenheten innan tillträdesdagen kan det uppstå tvist, om t.ex. vem som ska stå för reparationen om en olycka skulle inträffa eller om ett fel påträffas i lägenheten.

Det finns dock inga problem med att parterna avtalar om att flytta tillträdesdagen till ett tidigare (eller senare) tillfälle. I ett sådant fall bör detta skrivas in i avtalet för att uppmärksamma parterna på ansvarsfördelningen. Om den ena parten motsätter sig en tidigare (eller senare) tillträdesdag är det den dag som redan står i avtalet som gäller.

Bevis för ägande
Av 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (BrL) är formkraven för köpeavtalet avseende en bostadsrätt att det ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Detta kontrakt kan upprättas i två likalydande exemplar, vilket innebär att säljaren erhåller ett och köparen ett annat, och kan båda användas som bevis för ägande. När du får kvittensen på köpeskillingen är det alltså viktigt att ni iakttar formkraven och du kan även be om att ni upprättar två likalydande kontrakt. Observera även att du som köpare måste bli godkänd som medlem i bostadsrättsföreningen för att köpet ska vara giltigt (6 kap. 5 § BrL). Detta brukar göras genom att köparen visar upp avtalet eller skickar in en kopia till föreningens styrelse.

Vad gäller handpenningen bör du be om att få kvittens på denna, eftersom det är en fördel ur bevishänseende om en eventuell tvist skulle uppstå. Detta borde inte vara några problem för varken säljare eller köpare att upprätta eftersom det enbart är ett kvitto på att du erlagt handpenning.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina LövgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”