Tillsyn över katter och ägarens ansvar

Vi har problem med en katt i området. Vi har själva två katter så vi har varit väldigt toleranta. Vi har kattlucka till våra katter där grannkatten tar sig in. Han äter upp katternas mat, han slåss med våra katter inne i huset på nätterna och vi har bekostat flera veterinärbesök pga detta. I skrivandets stund är vår ena katt riktigt dålig. Han har hoppat ner i vår bebis spjälsäng och skrämt slag på henne på natten, han har hoppat ner i barnvagnen. Han har oprovocerat hoppat på vår tvååring så han ramlade baklänges ut i vägen (finns vittne till detta). Vi orkar inte mer. Jag har haft många katter och känner mig ganska säker på att katten i fråga inte är frisk. En frisk hankatt tar sig inte in till två hankatter på deras revir natt efter natt utan att fatta att den är ovälkommen. Finns det något vi kan göra?

Vänligen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter så har ägaren enligt 1 § ett ansvar att hålla sitt husdjur:

”...under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.”


För hundägare innehåller lagen ett strikt skadeståndsansvar för de skador som hunden vållar. Detta innebär att hundens ägare är skadeståndsansvarig utan att ägaren behöver ha varit uppsåtlig eller oaktsam. Denna typ av strikta ansvar gäller dock inte för kattägare.

Du får istället se till skadeståndslagen regler. För att ha rätt till skadestånd krävs det därför i detta fall att du kan bevisa din skada och att det är just denna katt som orsakat denna skada. Du måste även bevisa att kattens ägare varit uppsåtlig eller oaktsam enligt skadeståndslagen 2:1 för att ha rätt till skadestånd. Det krävs här adekvat kausalitet, vilket innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan ägarens handling och din skada. Det kan vara svårt för dig att bevisa att ägaren varit vårdslös i den meningen som krävs eftersom det inte är att anses som vårdslöst att låta en katt vara ute och fritt röra sig i ett bostadsområde.

Miljödomstolen har tidigare avslagit överklagan rörande katter som stör med stöd av att katter som passerar en villatomt inte skall anses utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken 9:9. Vidare är det upp till husägaren att freda sig mot att katter tränger sig in i dennes hus genom att husägaren bör hålla dörrar och fönster stängda.

Det synes svårt att bevisa kattägarens oaktsamhet och av din fråga tolkar jag att du inte säkert vet vem kattens ägare är. Om du vet vem ägaren är kan det bästa vara att kontakta ägaren och förklara ditt problem. Det finns också möjligheter för dig att väcka talan i domstol med stöd av skadeståndslagen 2:1. Det krävs då som sagt att du kan visa att kattens ägare varit vårdslös i förhållande till de skador som du beskriver att katten har orsakat dina barn och dina egna katter. Huruvida din talan blir framgångsrik eller inte har jag svårt att svara på.

Du kan läsa mer om reglering kring ansvar för hundar och katter på polisens hemsida här.

Hoppas att mitt svar varit till din hjälp. Du är också välkommen att vända dig till oss på lawline igen!

Vänliga hälsningar.

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000