Tillståndskrav för att använda bilder på internet

Hej! Jag undrar vad det finns för regler för att använda bilder på internet? Hur man får tillstånd att använda de? Om jag t.ex. vill använda en bild och trycka upp på en t-shirt, eller göra reklamblad etc Är det skillnad om man startar ett företag som säljer produkter med bilden på? Har man andra ansvar då?

Lawline svarar

Rättigheter och skyldigheter kring användandet av bilder, oavsett om bilderna finns på internet eller i fysisk form, anges i upphovsrättslagen (1960:729), UpphL. Den som har skapat ett "alster av bildkonst" har upphovsrätt till verket, 1 § 1 st. 5 p. UpphL. Upphovsrätt innefattar uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik, 2 § 1 st. UpphL.

Dessa rättigheter kan sedan, helt eller delvis, överlåtas till någon annan, 27 § 1 st. UpphL. Du måste således ha tillstånd från den som skapat bilden, eller i vissa fall den som köpt rättigheterna till den, för att få använda den, oavsett om den är ett original eller en kopia, och oavsett i vilken form den används. En upphovsmans ensamrätt till sitt verk innefattar även en ensamrätt att framställa exemplar av det i digital form (prop. 2004/05:110 s. 89). 

En skillnad mot om ditt företag använder bilden, jämfört med om du som privatperson använder den, är vilket subjekt, du själv eller privatpersonen, som måste ha tillståndet. Ytterligare en skillnad utgör undantaget i 12 § UpphL om att var och en för privat bruk får framställa ett eller några få exemplar av verk som är offentliggjorda, det vill säga verk som lovligen gjorts tillgängliga för allmänheten, se 8 § 1 st. UpphL. Denna inskränkning i upphovsrätten gäller privatpersoner och inte företag (prop. 2004/05:110 s. 101).

Det finns inga regler för hur du ska få ett sådant tillstånd, bara beviljandet är allvarligt menat. Det är inte tillräckligt att du får tillstånd av någon som inte själv har tillstånd att använda annans verk. Vill du använda en bild på internet för annat än privat bruk så bör du kontakta den som anges vara innehavare av rättigheterna. Observera dock att denne inte har någon skyldighet att godkänna detta, inte ens mot rimlig ersättning. Slutligen ska erinras om den rätt upphovsmannen har att inte bli kränkt samt att få sitt namn angivet i den omfattning och på det sätt god sed kräver, se 3 § UpphL.

Lars BålmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”