Tillstånd för inneboende i bostadsrätt

2016-05-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Är bostadsrättslagen en tvingande lag eller dispositiv? Är det föreningens stadgar som är tilämpade eller bostadsrättslagen?Min hyresvärd har hotat mig med tvångsförsäljning då jag har "oanmälda inneboende".Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Reglering kring bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (här) samt i lagen om ekonomiska föreningar (här). Enligt 1 kap. 2 § BRL måste en förening ha antagit stadgar. I stadgarna är det medlemmarna som bestämmer vad som mer detaljerat ska gälla inom föreningen. Bostadsrättslagen sätter dock upp ett antal tvingande begränsningar vad gäller villkor i stadgarna. Om en lagregel är dispositiv så står det uttryckligen i lagen och om inget uppges så är regeln tvingande och då spelar det ingen roll vad som står i stadgarna.

Regler om andrahandsuthyrning av bostadsrätten är tvingande och alltså krävs tillstånd av styrelsen, 7 kap. 10 § BRL. För inneboende krävs dock inget tillstånd. Enligt 7 kap. 8 § BRL får en bostadsrättshavare utan tillstånd ha inneboende i sin lägenhet om det inte medför men för föreningen eller någon annan föreningsmedlem. För att det ska anses röra sig om inneboende och inte upplåtelse i andra hand krävs det att du som bostadsrättshavare behåller rådigheten över lägenheten.

Sammanfattningsvis krävs således inget tillstånd och om det uppstår en tvist måste föreningen visa på att det uppstått men för andra föreningsmedlemmar till följd av att du haft inneboende.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1141)
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp
2021-02-19 Kan bostadsrättsföreningen ta ut straffavgift för sopsortering?
2021-02-18 Ska bostadsrättsföreningar upprätta årsredovisning och ska den registreras?
2021-02-13 Ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening efter arv

Alla besvarade frågor (89536)