Tillstånd för djurhållning

2021-05-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kommunen där jag bor har infört lokala föreskrifter (https://www.ekero.se/download/18.553838ea17305720c3280d5/1594818903447/60.3%20Lokala%20h%C3%A4lsoskyddsf%C3%B6reskrifter.pdf) som säger att jag måste söka tillstånd för, i mitt fall djurhållning.Djurhållningen vi har är inte tillståndspliktig enligt länsstyrelsen.I vårt fall handlar det om kaninavel. Vi har haft vår kaninavel igång sen innan de lokala föreskrifterna beslutades. Frågan är principiell och lyder:Måste tillstånd enligt lokala föreskrifter sökas för verksamhet/inrättning, vilken fanns innan de lokala föreskrifterna beslutades? De lokala föreskrifterna grundar sig i lagar som beslutades innan vi startade vår kaninavel. (vår uppfattning är att verksamheten vi har helt uppfyller lagkrav) Kan(får) då kommunen avslå en tillståndsansökan?Skäl att inte söka tillstånd är främst att djurrättsaktivister letar just efter sådana tillstånd och genomför därefter "uppsökande verksamhet", vilken vi gärna undviker. MvhMagnus
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om er djurhållning är tillståndspliktig nu, och om kommunen i så fall har rätt att avslå er tillståndsansökan. Djurhållningen är inte tillståndspliktig enligt Länsstyrelsen, men enligt lokala föreskrifter. De föreskrifterna grundar sig i lagar som beslutades innan kommunen införde de lokala föreskrifterna. Djurhållningen har varit igång sedan innan de lokala föreskrifterna beslutades.

Om er djurhållning är tillståndspliktig nu behöver ni ha tillstånd för den. Det ändras inte av att lagen som föreskriften är grundad på trädde i kraft innan ni började med djurhållningen. Jag ser inga undantag i lagen som föreskrifterna grundar sig på (miljöbalken). Eftersom det är en lokal föreskrift ska kommunens miljö- och byggnadsnämnd bedöma om ni får tillstånd eller avslag på tillståndsansökan. Det är upp till miljö- och byggnadsnämnden att meddela undantag från de lokala föreskrifterna. Att bryta mot föreskrifter kan innebära att man kan bli dömd till böter eller till och med fängelse. Min rekommendation är att ni söker tillstånd.

Om ni får avslag på tillståndsansökan har ni rätt att överklaga. Det ska framgå specifikt av ert avslag hur ni gör det. Generellt ska ni ge in överklagandet till den myndighet som har meddelat beslutet (förvaltningslagen 43 §). Det kan vara bra att veta att överklagande av ett beslut ska kommit fram till myndigheten inom tre veckor från den dag som ni tar del av beslutet.

Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Fick du svar på din fråga?