Tillstånd för byte av lägenhet

Hej! Jag har en fråga som rör hyresvärdars möjlighet att förhindra lägenhetsbyte. Två familjer som redan idag bor i samma hus i varsin trappuppgång har nekats byte med motiveringen att vissa andra grannar motsätter sig bytet. Den ena familjen har fått tillökning och vill byta till en femma. de bor idag i en trea. Detta passar den andra familjen som just separerat och den ene i det hushållet stannar kvar i sin femma med parets gemensamma barn. En part har en femma och den andra parten en trea. Bägge vill byta, det skulle handla om en flytt 20 meter. Ingen av parterna har misskött betalningar eller varit störande. Hur är rättsläget? Kan hyresvärden neka bytet i ett sådant fall? Ingen riktig förklaring har givits varför grannarna motsätter sig bytet mer än att det möjligen kan vara fråga om att de inte vill ha barnfamiljer i huset, och därför ser sin chans att bli av med en barnfamilj utan att en ny flyttar in.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om hyresrätt finns i jordabalken (1970:994) 12 kap., se här. Huvudregeln är att för att en hyresgäst ska få överlåta lägenheten till någon annan, så måste hyresgästen ha hyresvärdens samtycke, se jordabalken 12 kap. 32 §. I detta fall har inte hyresvärden gett samtycke till överlåtelse av hyresrätterna mellan de berörda hyresgästerna, alltså finns inte det samtycke som krävs.

Det finns dock ett undantag till denna huvudregel om kravet på hyresvärdens samtycke i jordabalken 12 kap. 35 §, se här. Denna regel innebär att en hyresgäst får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till byte om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet (tex att större lägenhet behövs pga ändrade familjeförhållanden) och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden samt inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. Det innebär att hyresnämnden tittar på om den nya hyresgästen kan antas vara skötsam och har förmåga att betala hyran.

Alltså, eftersom hyresvärden sagt nej till bytet, kan hyresgästen i fråga i detta fall i stället vända sig till den hyresnämnd som handhar frågor i det geografiska område bytet gäller, för att ansöka om tillstånd till överlåtelsen.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000