Tillstånd att sälja produkter på allmän plats

Hej!

Jag har lite frågor ang. tillstånd att sälja produkter på allmän plats.

Hur går jag till väga om jag vill sälja exempelvis kläder i ett "stånd" typ i Båstad, Smögen, Marstrand etc. ?

Tacksam för så ingående svar som möjligt. Tack på förhand, Mvh Paw

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du hör av dig till oss på Lawline! 

I 1 kap. 2§ ordningslagen finns bestämmelsen om vad som är att se som en offentlig plats, se här https://lagen.nu/1993:1617. Nu vet jag inte exakt var någonstans du vill bedriva din försäljning, men det normala torde vara att man gör det i stadens torg. Ett torg är att se som en offentlig plats dit allmänheten har tillträde och som i normalfallet ägs av stadens kommun. Tillstånd för att få använda offentliga platser, för exempelvis någon typ av försäljning, måste sökas hos polismyndigheten. Kommunen ska sedan få yttra sig över din ansökan och har även en vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen inte bifaller din ansökan. 

Jag rekommenderar dig att ta reda på vad som står i din kommuns lokala ordningsföreskrifter angående försäljning på offentlig plats. En kommun har nämligen rätt att meddela ytterligare föreskrifter som mer detaljerat redogör för vad som gäller i just den kommunen, se ordningslagens 3 kap. 8-13§§ https://lagen.nu/1993:1617. Om en kommun tillåter torgförsäljning krävs inget tillstånd, men försäljningen kan vara begränsad till vissa tider och platser. Däremot krävs det tillstånd om kommunen inte tillåter torgförsäljning. Börja därför med att kontrollera vad som gäller i just din kommun. Det torde vara ganska vanligt att man får tillstånd till en sådan typ av försäljning som du är intresserad av.

Hoppas det gav dig svar på din fråga. Återkom gärna om det råder några oklarheter.

Med Vänlig Hälsning,

Anes SabicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000