Tillskifta egendom till arvtagare som ska säljas enligt testamentet

Hej,

I vår pappas dödsbo finns fastigheter som två av sex syskon vill ha genom tillskifte. De säger att alla skulle tjäna på det, låta dem köpa ut oss.

I testamentet står att alla tillgångar ska säljas till högsta pris och pengarna ska delas lika.

Vi övriga fyra vill sälja med pga att de vill tillskifta kommer vi inte framåt i processen.

Vi har advokat som säger att vi får ansöka till domstolen om att få beslut i huruvida vi kan gå vidare med försäljning. Detta kan ta månader.

Finns det inget snabbare sätt?

Ingen bor i fastigheterna och det är inga familjegårdar då pappa köpt dem senare i livet.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga rör framför allt testament och hur man ska respektera testatorns vilja. Detta regleras i ärvdabalken (ÄB). I ÄB 11 kap. 1 § stadgas att testamentets ska följas så att det respekterar testatorns yttersta vilja. I det här fallet säger testamentet att egendomen ska säljas och pengarna delas lika. Detta innebär att ingen ska tillskiftas de aktuella fastigheterna eftersom det vore i strid med testamentet. Istället ska de säljas, vilket verkar vara vad du vill. Däremot krävs det, om inte syskonen vill samarbeta, att en domstol fastställer att de ska säljas. Det finns inget sätt tvinga dina syskon till försäljning utan att en domstol fastställer det. En domstol skulle förmodligen fastställa att testamentet ska tolkas som att fastigheterna ska säljas och inte tillskiftas. Du skulle kunna framföra detta till dina ovilliga syskon och poängtera att ni skulle spara pengar och tid på att inte behöva göra ett domstolsärende av det. Eftersom de har liten chans att få rätt i en domstol skulle de förmodligen enbart förlora på att vägra låta fastigheterna säljas i längden. Det finns dock ingen juridisk väg att tvinga fram en försäljning utan domstolsbeslut i den här situationen utan det måste ni komma överens om.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning