FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag10/10/2020

Tillsätta en minoritetsrevisor

Ett bolag har från en aktieägare fått en begäran att tillsätta en minoritetsrevisor emot övriga aktieägares vilja.

Vem ska anmäla begäran om minoritetsrevisor? Vilken period ska granskas? Hur lång är mandattiden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?

Som jag uppfattar det undrar du om vad som praktiskt sker efter att en aktieägare begärt att tillsätta en minoritetsrevisor. Här under går jag igenom vad aktiebolagslagen (ABL) säger. Jag berör också de specifika frågor du ställt.

Minoritetsrevisor

Varje aktieägare har en möjlighet att föreslå att en minoritetsrevisor ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i aktiebolaget (9 kap. 9 § första stycket ABL). Eftersom en minoritetsrevisor deltar i revisionen med övriga revisorer utgår jag från att minoritetsrevisorn också granskar samma period som de övriga revisorerna.

Ett förslag om att tillsätta en minoritetsrevisor ska behandlas på en bolagsstämma. På bolagsstämman måste ägare till minst 10 % av samtliga aktier i bolaget biträda förslaget. Alternativt går det också bra att ägare till minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid stämman biträder förslaget. Efter att förslaget biträtts av tillräckligt många på en bolagsstämma kan en av aktieägarna sedan skicka in en ansökan till Bolagsverket. (9 kap. 9 § andra stycket ABL).

Har Bolagsverket fått in en ansökan om att tillsätta en minoritetsrevisor ska Bolagsverket ge aktiebolagets styrelse tillfälle att yttra sig. Efter det ska Bolagsverket sedan utse en minoritetsrevisor. När en minoritetsrevisor blivit utsedd börjar revisorns mandattid. Mandattiden fortsätter sedan till och med årsstämman under nästa räkenskapsår. (9 kap. 9 § tredje stycket ABL).

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Hanna RosenqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000