Tills när sker betalning av hyra under uppsägningstiden?

2019-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej jag frågar jag betalade direkt när jag flyttat in och betalde 3 gånger från uppsägningstid behöver jag betalar en månad till ???? Uppsägningstid 1-3 månader 1jan- 3mars .tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I detta fall handlar det om ett hyresförhållande, varför Jordabalken blir tillämplig (12 kap. Jordabalken (1970:994)). Jag förutsätter att det inte rör sig om ett hyresförhållande där andrahandsuthyrningen avser en del av en hyresrätt varför Lag om uthyrning av egen bostad (2012:978) inte blir tillämplig.

Vad gäller uppsägningstiden är utgångspunkten att den ska vara tre månader, om inte annat avtalats till hyresgästens fördel. Denna tid räknas från det efter uppsägningen nästföljande månadsskiftet (12 kap. 4 § st. 1 p. 1 Jordabalken.). En uppsägning i december resulterar alltså i att en är bunden av kontraktet fram till sista mars. Om du betalat tre gånger från dess ska du inte behöva en månad till (alltså för april).

Återkom om du har någon ytterligare fråga!

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1545)
2020-02-29 Förverkande av hyresrätt på grund av obetald hyra
2020-02-28 Säga upp hyresavtal för att hyresgästen inte bor i den - ogiltig grund.
2020-02-28 Rätt att hyra ut i andra hand
2020-02-27 Vilken skyldighet har hyresvärden att underhålla lägenheten?

Alla besvarade frågor (77538)