Tillkallas ordningsvakter eller polis vid påkommen stöld på bar gärning?

FRÅGA
Om man blir påkommen att ha snattat i en butik, tillkallas polis då eller enbart ordningsvakter?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ringa stöld (snatteri) är ett brott som ska polisanmälas

Att sno någonting från en butik är ett brott (se brottsbalken 8 kap. 1 § och 2 § om brotten stöld och ringa stöld - tidigare snatteri) och kan föranleda straff om du polisanmäls. Om du grips på bar gärning, antingen genom ett s.k. envarsgripande som får lov att göras av vem som helst (24 kap. 7 § 2 st rättegångsbalken) eller av en ordningsvakt som är på plats i butiken så kommer du alltså att polisanmälas. Det kan hända att ordningsvakter tillkallas till platsen först, men då ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har rapporteringsskyldighet gentemot polisen när de får kännedom om brott, så kommer i normalfallet polis att tillkallas till platsen för att ta emot polisanmälan.

Polis kommer normalt att tillkallas till platsen

Som svar på din fråga är det normala alltså att polis tillkallas till butiken vid gripande på bar gärning eftersom att stöld är ett brott som ska anmälas. Det enda undantaget är om butiken väljer att inte anmäla brottet, men observera återigen att om det finns en ordningsvakt på plats så har denne en skyldighet att rapportera brottet till polisen.

Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (647)
2020-11-23 Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?
2020-11-04 Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?
2020-11-01 Är det stöld att hämta en båt som visade sig ha en annan ägare än givaren?
2020-10-31 Svarar Lawline på skolfrågor?

Alla besvarade frågor (86378)